en
Sprog
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Maskinoversættelse
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • ingen
 • pl
 • tr

Vilkår og Betingelser

Til serviceaftale 

1. Indledende bestemmelser 

1.1. Disse vilkår og betingelser er en integreret del af aftalen indgået mellem kunden og udbyderen og definerer bindende regler og betingelser for levering af tjenester og produkter og brug af tjenester og produkter. Disse vilkår og betingelser regulerer det kontraktlige forhold mellem udbyderen af ​​tjenesten og kunden. 

1.2. De nedenfor anførte definitioner har følgende betydning for disse vilkår og betingelser: 

 • T & C - betyder disse vilkår og betingelser. 
 • Aftale – betyder en aftale gik ind i mellem klienten og udbyderen normalt ved underskrift af den bindende ordre. 
 • Klient - betyder en individuel ledende virksomhed eller juridisk enhed, der indgår aftale med udbyderen. 
 • Klientens server – betyder, at serveren og andet HW-udstyr, der ikke ejes, administreres, eller kontrolleres af udbyderen. 
 • Provider – betyder virksomheden [Easy Software Ltd., med sæde i Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, firma-id: 08960980/ som aftalen med er afsluttet]. 
 • Produkt - betyder enhver Tjeneste eller dens del, der leveres under specifik udbyders varemærkenavn baseret på udbyderens varemærkepolitik. Kunden køber produktet SOM DEN ER. Support og andre tjenester leveres separat. 
 • Prisliste - betyder dokument eller webside, som angiver prisen på Service og / eller Produkt, hvis ikke andet er angivet i Aftalen. 
 • Implementering Service Specifikation – betyder implementeringsvilkår og -betingelser fastsat af udbyderen og/eller individualiseret af kunden i henhold til aftalen. Medmindre kunden har har købt en Implementeringsservice, eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret Implementeringsservice inkluderet i prisen for Produktet. 
 • Support Service Specifikation - betyder de vilkår og betingelser, som Leverandøren fastsætter og / eller individualiseres af Kunden i henhold til Aftalen. Medmindre kunden har købt en supporttjeneste eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret Support Service inkluderet i prisen på produktet. 
 • Service – betyder den specifikke Tjeneste, der leveres af Udbyderen til Kunden i henhold til Aftalen, og som kan omfatte licens til Tjenesten, vedligeholdelse af Tjenesten, Servicesupport og andre relaterede tjenester, i det omfang, der er aftalt i Aftalen og/eller leveret via det relevante produkt. 
 • Trial version af tjenesten – betyder en prøveversion af Tjenesten, som stilles til rådighed for Kunden gratis og i begrænset omfang. 
 • Administrator - betyder en person udpeget af kunden til administration af hans brugerkonto. 
 • Bruger - en fysisk person, der arbejder for kunden (som hans medarbejder, partner, administrerende direktør, en person, der samarbejder med kunden på lang sigt under overholdelse af juridiske tjenester), for hvilken kunden opretter en brugerkonto . 
 • Brugerkonto - betyder brugerkonto med en unik adgangskode og adgangskode. 
 • Datasikkerhedssystem - betyder et dokument, der beskriver metoder til sikring af data, der er gemt i serviceapplikationen 
 • parterne - betyder i fællesskab kunden og leverandøren 

2. Metode til accept af T&C 

2.1. Service leveres til Kunden baseret på en indgået Aftale.  

2.2. Disse T&C-formularer og integreret del af aftalen. 

2.3. Aftalen indgås enten:  

a) på dagen for underskrift af begge parter (især for alle tjenester, der tilbydes med brugerdefinerede indstillinger);  

b) online via accept via webgrænsefladen (især med hensyn til over disken Tjenester, der udelukkende opkræves af Prislisten), med ikrafttrædelsesdatoen for Aftalen forsinket indtil betalingen af ​​prisen for Tjenesten (i tilfælde af trådløs overførsel, når det beløb, der svarer til prisen for Tjenesterne, krediteres udbyderens bankkonto) i det beløb, der er angivet i den første faktureringsperiode, er behørigt foretaget af Kunden.  

2.4. Afsnit 2.3 gælder ikke, hvis kunden vil bruge prøveversionen af ​​tjenesten, i hvilket tilfælde aftalen indgås i henhold til betingelserne i artikel 4 i disse T&C. 

3. Levering af tjenesten 

3.1. Leverandøren kører Tjenesten på den internetadresse, der er angivet i produktspecifikationen og dens underdomæner eller på Clients servere i henhold til aftalen og tekniske specifikationer angivet i produktspecifikationen. 

3.2. Omfanget af tjenester er defineret i produktspecifikationen, som er vedhæftet aftalen. Produktspecifikationen kan definere omfanget af individuelle (delvise) Tjenester med hensyn til indholdet og aktiveringsmetoden mere detaljeret. 

3.3. Visse aspekter af tjenesten kan leveres enten ved hjælp af eller direkte af tredjeparter, der er forskellige fra udbyderen. Hvis det er tilfældet, er brugen af ​​tredjepartsløsningen underlagt den nævnte tredjeparts specifikke vilkår, og ved at bruge den nævnte løsning anerkender kunden den bindende karakter af sådanne vilkår. I øjeblikket bruges især OpenAI API-tjenesten i tjenesten og bruges direkte af klienten; som sådan gælder følgende vilkår for alle output genereret af og brug af OpenAI-tjenester - https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/ . Dog vil den fulde liste over alle involverede tredjepartsudbydere blive leveret til kunden på anmodning uden unødig forsinkelse. En komplet liste over tredjepartssoftware, der bruges direkte i på forudsætning version af tjenesten kan også findes i rodmappen på tjenesten; de relevante nuværende licenser og deres begrænsninger gælder. Kunden anerkender, at ethvert ansvar som følge af brugen af ​​en sådan tredjepartsløsning skal bæres af Kunden og/eller tredjeparten, som måtte være defineret i de relevante vilkår og/eller licenser. TKunden anerkender, at de tredjeparter, der er involveret i leveringen af ​​Tjenesten, kan ændre sig under leveringen af ​​Tjenesten, og at Kunden ved engagement/brug af tredjepartsløsninger integreret eller på anden måde leveret med Tjenesten accepterer at være bundet af en sådan tredjepart -parts vilkår og betingelser og deres respektive privatlivspolitikker. Under vilkårene og betingelserne kan klientens data blive gemt på tredjepartens servere i henhold til dennes egne vilkår og privatlivspolitikker.  

 

4. Prøveversion af tjenesten 

4.1. Inden aftalen indgås, kan Leverandøren muliggøre Trialversionen af ​​Tjenesten til Kunden via webdomænet eller på Clients servere, i det omfang der defineres af Leverandøren. 

4.2. Ved at udfylde registreringsformularen på den webside, der er specificeret i produktspecifikationen, accepterer kunden vilkårene for leveringen af ​​prøveversionen af ​​tjenesten, som er underlagt artikel 4, artikel 7 og artikel 9 til 17 i disse T&C med undtagelse af Afsnit 10.7. Vilkårene i denne artikel 4 har forrang for modstridende vilkår i de følgende artikler med hensyn til prøveversionen af ​​tjenesten 

4.3. Prøveversion af Tjenesten leveres til Kunden i den periode, der er angivet i Produktspecifikationen, medmindre Udbyderen beslutter andet. 

4.4. Klienten, der bruger prøveversionen af ​​tjenesten, har ret til at gemme data, men kun med det formål at verificere systemfunktionalitet. Kunden tager hensyn til, at udbyderen ikke er ansvarlig for tilgængelighed og bevarelse af data gemt af kunden ved brug af prøveversionen af ​​tjenesten. 

4.5. Forud for udløbet af prøveversionen af ​​Tjenesten skal Leverandøren muliggøre overførslen til den betalte version af Tjenesten til Kunden og give ham ikke-bindende betalingsoplysninger. Ved at betale prisen vil Tjenesten aktiveres i aftalet omfang, og data gemt af kunden i prøveversionen af ​​Tjenesten overføres til den betalte version af Tjenesten. Hvis kunden ikke bruger muligheden for at overføre til den betalte version af Tjenesten, udløber bestemmelsen af ​​prøveversionen af ​​Tjenesten, når den periode, for hvilken prøveversionen af ​​Tjenesten blev leveret til kunden, udløber. 

4.6. Kunden tager i betragtning, at data gemt af Kunden i prøveversionen af ​​tjenesten vil blive slettet uigenkaldeligt efter udløbet af den periode, for hvilken prøveversionen af ​​tjenesten blev leveret. Kunden vil blive informeret om kommende udløb af prøveversionen af ​​tjenesten og sletning af data efter dens ophør via e-mail eller via internetdomænet for prøveversionen af ​​tjenesten. 

5. Varighed af levering af tjenesten 

5.1. Aftalen bestemmer, om den er indgået på ubestemt tid eller på ubestemt tid tidsrum. Medmindre andet er specifikt aftalt i Aftalen, er Aftalen indgået for en bestemt periode tidsrum der svarer til abonnementsmodellen og længden af ​​et sådant abonnement, ie. hvis tegnet i 12 måneder er aftalens varighed 12 måneder med den automatiske fornyelse som fastsat i artikel 8 nedenfor.  

6. Pris 

6.1. Priser for ydelser er fastsat i henhold til tilbud eller prisliste. Kunden anerkender og accepterer, at Prislisten ensidigt kan ændres af Udbyderen på samme måde som disse T&C'er. Medmindre andet specifikt er aftalt i Aftalen, består Prisen for Tjenester af følgende separate elementer eller en kombination heraf: 

(A) en fast pris for adgang til tjenesterne (f.eks. en evig licens; "fast pris”), der altid er fastsat for det relevante tidsrum og med specifikke vilkår for Tjenesten i tankerne (f.eks. 5 brugere, 3 produktionsmiljøer, version XY osv.), og som er af engangskarakter med påkrævet forudbetaling; 

(B) en tilbagevendende pris for adgang til tjenesterne (den "abonnement”), der også altid er fastsat for de relevante tidsrum og med specifikke vilkår for Tjenesten i tankerne (f.eks. 5 brugere, 3 produktionsmiljøer osv.), dog betalt på måneds- eller årsbasis;  

(C) a tid og materiale regimepris for alle tjenester, der er baseret på kriterierne, der varierer mellem tilbagevendende/faktureringsperioder (f.eks. dataforbrug, ad-hoc supportservice, ad-hoc udvikling osv.; "tid og materiale regime”). Det tid og materiale regime Tjenester betales på måneds- eller årsbasis.  

6.2. For at undgå tvivl kan både fast pris og abonnement enten kun garantere adgangen til et bestemt produkt eller licens og/eller et specifikt bundt af garanterede tjenester. Ydermere er både Tjenesten leveret under abonnement og under tid og materiale regime skal bestemmes efter højvandsmærkemetoden, dvs. efter den højeste status opnået i den respektive periode. 

6.3. Kunden er forpligtet til at betale prisen for brug af Tjenesten baseret på leverede skattedokumenter (fakturaer) udstedt af Udbyderen. Med hensyn til den faste pris Ydelser, udstedes en proformafaktura for betaling af de forudbetalte Ydelser og faktisk faktura leveret uden unødig forsinkelse efter Kundens betaling. Abonnementet og tid og materiale regimeydelser betales bagud, og fakturaen udstedes og leveres til kunden inden for 5 hverdage efter afslutningen af ​​hver relevant periode.  

6.4. Debet-/kreditkort og/eller anden online betalingsmetode, som kunden bruger til at tilmelde sig tjenesten (i) leveret via webgrænseflade og (ii) leveret på grundlag af et abonnement vil automatisk blive opkrævet 30 dage fra den dato, hvor kunden tilmeldte sig for at bruge tjenesten. I så fald udstedes fakturaen umiddelbart efter, at en sådan betaling er opkrævet.  

6.5. Medmindre andet specifikt er aftalt, kan en sådan debet/kredit og/eller anden online betalingsmetode bruges til at opkræve betaling for de leverede tjenester baseret på både et abonnement og en tid og materiale regime. 

6.6. Hvis Kunden ønsker at undgå at blive opkrævet for Tjenesten under abonnementsordningen, skal Kunden opsige abonnementet tre dage før den automatiske fornyelse af Tjenestens brug. Udbyderen anbefaler at tjekke med det forudbetalte kortselskab eller banken for at bekræfte, om tilbagevendende fakturering er mulig. 

6.7. Fakturaer vil blive udstedt i elektronisk form. Kunden accepterer elektronisk udstedelse af fakturaer, samt at disse fakturaer leveres til Kunden elektronisk. 

6.8. Kunden kan ændre sit abonnement regime online ved blot at logge ind på klientzonen og skifte eller annullere den relevante mulighed. Hvis Kunden opsiger sit abonnement mindst tre dage før fornyelsesdatoen som fastsat i afsnit 6.6 ovenfor, stopper hans abonnement ved slutningen af ​​den aktuelle faktureringscyklus. 

6.9. Udbyderen udsteder IKKE nogen refusion for tjenester, supporttjenester og/eller andre tjenester, der leveres i henhold til aftalen og disse vilkår og betingelser forud for enhver annullering af sådanne tjenester af kunden. Annullering af ordren efter modtagelsen af ​​betalingen er mulig efter aftale, hvis den bestilte tjeneste ikke blev brugt, eller der ikke er foretaget et downloadforsøg. Hvis der er foretaget et downloadforsøg, vil der ikke være nogen forhandlinger, og kunden har ingen ret til tilbagebetalinger, rabatter eller andre monetære kompensationer. Hvis abonnementstjenesterne blev forudbetalt i en periode, der overstiger den faktiske brugsperiode, vil vilkårene for en sådan tilbagebetaling blive forhandlet. 

7. Licensaftale 

7.1. Kunden tager i betragtning, at alle ejendomsretlige ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til tjenesten tilhører udbyderen og/eller tredjeparter, hvis værker enten er inkorporeret i tjenesten og/eller bruges sammen med tjenesten. Kunden er derfor kun forpligtet til at bruge Tjenesten inden for rammerne af den udleverede licens og med hensyn til delvise dele af Tjenesterne, der kun er underlagt tredjepartslicenser inden for rammerne af sådanne tredjepartslicenser. 

7.2. Medmindre specifikke bestemmelser som fastsat i denne artikel gælder for relevante dele af Tjenesten, og uanset vilkårene for relevant tredjepartssoftware, der anvendes i Produkterne, erhverver Kunden ved indgåelse af Aftalen en ikke-eksklusiv licens til Tjenesten (f.eks. dele, der ikke er licenseret under forskellige vilkår) for en eller flere brugere afhængigt af antallet af etablerede brugerkonti af udbyderen. En sådan licens gives derefter for en tidsbegrænset periode svarende til denne aftales varighed; er personligt begrænset til antallet af brugere, som tjenesten er købt for og/eller på anden måde licenseret til kunden; og er begrænset af antallet af miljøer fastsat i aftalen. Licensen skal dog ikke være territorialt begrænset med undtagelse af de områder, regioner og/eller lande, som er sat på en sanktionsliste af USA, Det Forenede Kongerige, Tjekkiet og/eller Den Europæiske Union.  

7.3. Kunden er ikke berettiget til at give eller overdrage licens eller underlicens til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Udbyderen; begrænsningerne for tredjepartslicenser gælder uden præjudice. Uanset specifikke tredjepartslicensbestemmelser er Kunden heller ikke berettiget til at leje Tjenesten (i sin helhed) eller på anden måde lave Tjenesten (i sin helhed) til rådighed, begge gratis og mod vederlag til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen.  

7.4. Licensen inkluderer opdateringer og/eller justeringer af Tjenesterne udført af Udbyderen i fremtiden, forudsat at Tjenesterne er på abonnementsbasis, og alle relevante licenser og andre gebyrer er fuldt betalt for den periode, hvor sådanne opdateringer og/eller justeringer frigives . Hvis der blev givet en evig licens, eller opdateringer/justeringer frigives efter den fuldt betalte periode, er licensen i henhold til afsnit 7.2 og afsnit 7.8 begrænset til den version af Tjenesterne, der oprindeligt blev leveret og omfatter ikke opdateringer/justeringer, medmindre andet specifikt er aftalt i Aftale.  

7.5. Hvis Tjenesten leveres på Kundens server, er Kunden berettiget til at downloade Produktets kildekode. I tilfælde af at Tjenesten leveres via webgrænsefladen, har Kunden ingen ret til at få kildekoden til Tjenesten, ej heller til at se den, ændre den eller på nogen måde forstyrre den. Desuden, i et sådant tilfælde, hvor Tjenesten leveres via webgrænsefladen (ie. som en SaaS), tildeles kunden ikke licens i henhold til denne artikel 7 i disse T&C, men kun ret til at få adgang til tjenesten inden for grænserne af den brugergrænseflade, som er tilgængelig for kunden. 

7.6. Kunden er ikke berettiget til at inkorporere Tjenesten (i sin helhed) i andet softwareudstyr uden forudgående skriftlig meddelelse fra udbyderen. 

7.7. Udbyderens software og softwareudvidelser baseret på Redmine-projektet distribueres under GNU/GPL 2-licens. Alle softwareudvidelser baseret på andre open source-projekter distribueres normalt under den relevante licens (f.eks. Apache 2.0, MIT osv.), medmindre en sådan licens udtrykkeligt tillader kombination af værkerne med værker, der er licenseret i henhold til ESCL, i hvilket tilfælde følgende afsnit 7.8 gælder for sådan tredjepartssoftware i samme omfang. Se venligst copyright-meddelelserne i rodmappen på på forudsætning software produkter.  

7.8. Hvis ikke andet er angivet, alle billeder, cascading style sheets og inkluderet JavaScript, Easy AI-løsningen, samt al software, der ikke er oprettet eller afledt af GNU/GPL2 licenseret software (inkl. Redmine), anden copyleft eller på anden måde inkompatibel licens heller ikke etableret og brugt som en integreret og uadskillelig del af softwaren (i betydningen af ​​kildekoderne for disse computerprogrammer, der bruges sammen uden for rammerne af den blotte aggregerede doktrin) er udgivet under Easy Software Commercial License ("ESCL”). For at undgå tvivl, f.eks elementer licenseret under ESCL er (i) ikke kompileret sammen med GNU/GPL-softwaren og sendes uafhængigt af GPL-koden, (ii) fuldt ud overholde den samlede doktrin og som sådan (iii) ikke anses for at være et kombineret eller afledt arbejde med GNU/GPL-softwaren. Vilkårene for ESCL kan findes på https://www.easyproject.com/about/license. Kunden skal tildeles ikke-eksklusiv licens til ethvert element (som defineret i ESCL) under vilkårene og betingelserne for ESCL i dens seneste opdaterede version i øjeblikket licens blev givet.  

7.9. Parterne er enige om, at den uautoriserede distribution eller at gøre elementerne (som defineret af ESCL) samt dele af tjenesten, der er licenseret i henhold til afsnit 7.2 ovenfor, på anden måde tilgængelige for en tredjepart uden forudgående udbyders samtykke samt omgåelse af eventuelle rettigheder givet til kunden direkte gennem tjenestens webgrænseflade bemyndiger udbyderen til at kræve en kontraktlig bøde på EUR 250 000 for ethvert individuelt brud på rækkevidden af ​​licensen (inkl. ESCL), og hver måned fortsætter et sådant brud. 

7.10. Intet i denne artikel og hverken i ESCL forbyder klienten at downloade og installere elementerne på flere forskellige servere for at opnå høj tilgængelighed, ydeevnedistribution, testmiljø eller at opdele softwaren i separate dagsordener, medmindre sådanne handlinger bruges til at omgå det faktiske omfang af den aftalte licens, især aftalt bruger- og miljøgrænse. 

8. Betalingsbetingelser 

8.1. Faktureringsperioden for Aftale indgået på abonnementsbasis samt med hensyn til alt tids- og materialeregime Tjenester (hvis relevant) er en defineret tilbagevendende periode (kalendermåned/år), og Aftalen skal aftales for en bestemt periode med automatisk fornyelse som fastsat i afsnit 8.5 nedenfor, medmindre andet er aftalt. Betalingen opkræves automatisk via den valgte betalingsmetode, og faktura sendes til Kunden uden unødig forsinkelse, efter at en sådan betaling er modtaget af Udbyderen. Hvis betalingen af ​​en eller anden grund ikke automatisk kan opkræves, udsteder udbyderen en faktura svarende til afsnit 8.2 nedenfor, og kunden skal betale en sådan faktura inden for samme vilkår.

8.2. I tilfælde af, at aftalen er indgået for en bestemt (fast pris/ikke-abonnement) tidsrum, kan Udbyderen inden udløbet af nævnte periode sende Kunden de ikke-bindende betalingsoplysninger til betaling for den følgende (samme længde) periode. Udbyderen vil udstede fakturaerne med 14 kalenderdages forfaldsdato for Tjenesterne leveret via webgrænseflade eller e-mail, medmindre andet er angivet i Tilbuddet.  

8.3. Hvis Kunden misligholder nogen betaling for fastpris on-premise Services, er Aftalen automatisk afsluttet og begge parters rettigheder og forpligtelser ophører med at eksistere i øjeblikket af en sådan forsinkelse. Ved forsinkelse i betaling af prisen for abonnementet og tid og materiale Service (inkl. "fiktiv" abonnementstjeneste som defineret i afsnit 14.9 i disse T&C), er Udbyderen berettiget til at modtage morarenter på 0,5 % af det udestående beløb for hver påbegyndt forsinkelsesdag. Hvis Kunden er forsinket med nogen betaling, er Udbyderen også berettiget til at suspendere eller begrænse leveringen af ​​Tjenesten indtil fuld betaling af gælden. I perioden for suspension eller begrænsning af levering af Tjenesten er Kunden stadig forpligtet til at betale prisen i overensstemmelse med de leverede skattedokumenter. Gentagen betalingsforsinkelse fra Kundens side betragtes som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, der berettiger Udbyderen til at opsige Aftalen af ​​årsag som anført i artikel 14 nedenfor. 

8.4. Kunden anerkender og accepterer, at enhver Tjeneste, der består af levering af support eller anden rådgivning og tekniske tjenester, som sælges som en pakke til en fast pris (f.eks. en pakke med 10 MD'er med supporttjenester) skal udnyttes inden for en periode på seks (6) måneder fra købsdatoen (dvs. datoen for betaling fra kunden). Kunden anerkender og accepterer endvidere, at enhver sådan Tjeneste, der ikke anvendes inden for denne seks måneders periode, udløber og fortabes, og Kunden skal ikke have ret til nogen tilbagebetaling, kredit eller anden kompensation for nogen ubrugt del af den relevante Tjeneste.  

8.5. Ved at acceptere T&C, når du foretager et køb, tilmelder du dig automatisk en automatisk fornyelse af dit abonnement. Dit abonnement vil automatisk blive fornyet i slutningen af ​​hver abonnementsperiode baseret på den abonnementsperiode, du valgte under dit køb. Du vil blive opkrævet den sats, der er angivet på købstidspunktet (plus gældende afgifter, såsom moms, når den angivne sats ikke inkluderer moms) i begyndelsen af ​​hver faktureringsperiode for dit abonnement via den faktureringsmetode, du har angivet til os. Sørg for, at dine faktureringsoplysninger er korrekte for at forhindre dit abonnement i at udløbe. 

Ved at købe et abonnement accepterer du, at ovenstående abonnementsgebyrer debiteres på kortet, der er registreret på en tilbagevendende basis, indtil du opsiger abonnementet. Abonnementer er løbende og fornyes automatisk, medmindre du opsiger, eller vi lukker din konto. For at annullere dit abonnement skal du sende en e-mail med emnet "Annuller automatisk fornyelse af abonnement" til salesadmin@easysoftware.com 

Priser og vilkår for abonnementer kan til enhver tid ændres. Prisen og vilkårene, da du foretog dit første køb, eller da dit abonnement sidst blev fornyet, vil forblive i kraft i den pågældende abonnementsperiode, men nye priser og vilkår kan gælde for fornyelser eller nye abonnementer. Udbyderen vil give dig rimelig varsel om enhver ændring i pris eller vilkår, før de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at forny dit abonnement under disse nye priser eller vilkår, kan du opsige dit abonnement som beskrevet ovenfor.

9. Udbyderens rettigheder og forpligtelser

9.1. Udbyderen er berettiget til at foretage ændringer i Tjenesten eller i dens omfang. I sådanne tilfælde skal udbyderen informere kunden via webgrænsefladen relateret til den leverede tjeneste. I tilfælde af ændringer i de juridiske og lovgivningsmæssige rammer, industristandarder, tilknyttede udbyderes omkostninger, ændringer i markedspraksis, ændringer, der påvirker forholdene på det relevante marked eller andre ændringer, som vil påvirke leveringen af ​​Tjenesten, kan vi desuden til enhver tid ændre, slette eller tilføje til disse T&C (“Skift”) ved at give meddelelse om en sådan ændring ved at offentliggøre en revideret version af disse T&C på hjemmesiden og af underrette Kunden via e-mail samt via grænsefladen relateret til de leverede Tjenester mindst 14 dage før Ændringen træder i kraft. Ved en sådan meddelelse om enhver ændring, som kunden og kunden ikke har gjort indsigelse mod en sådan ændring inden for ovennævnte periode, anses kunden for at have accepteret ændringen. Varsling gælder ikke, hvor Ændringen er påkrævet ved lov, retskendelse, udelukkende vedrører tilføjelse af en ny tjeneste, ekstra funktionalitet til den eksisterende Tjeneste eller enhver anden Ændring, der hverken reducerer Kundens rettigheder eller øger ansvaret for Kunden. Klient. I sådanne tilfælde foretages Ændringen uden forudgående varsel til Kunden og træder i kraft øjeblikkeligt. Hvis kunden gør indsigelse mod Ændringen af ​​T&C inden for ovennævnte periode, tKunden er berettiget til at hæve Aftalen. Under alle omstændigheder kan klienten enten acceptere ændringen (potentielt ved juridisk fiktion på grund af manglende indsigelse) eller helt opsige aftalen inden for førnævnte periode. 

9.2. Udbyderen forpligter sig til at tage alle skridt inden for sine tekniske muligheder for at sikre, at Tjenesten er funktionel og tilgængelig, hvis Kunden opfylder grundlæggende systemkrav for Tjenesten, der er anført i Produktspecifikationen eller på Hardware- og softwarekrav til serverløsningen - Easy Project. Hvis der opstår en ikke-standard situation relateret til funktionaliteten af ​​Tjenesten, skal udbyderen især gå frem i overensstemmelse med aftalen. Kunden anerkender, at ingen garanti af nogen art med hensyn til tjenesten leveres eller tilbydes af udbyderen. Tjenesten leveres "som den er" med alle fejl, defekter, fejl og fejl. Udbyderen fraskriver sig alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, enhver stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af klienten fra udbyderen, skal skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt defineret i aftalen. Kunden anerkender og accepterer, at brugen af ​​Tjenesten er helt på egen risiko; første punktum i dette afsnit 9.2 og afsnit 9.5 finder anvendelse uanset ovenstående ansvarsfraskrivelse. Ved at bruge tjenesten accepterer kunden at være bundet af vilkårene i denne ingen garanti-klausul. 

9.3. Servermiljøet samt den definerede tech-stack under den seneste version, der er frigivet af serverleverandøren, skal også betragtes som grundlæggende systemkrav for, at Tjenesten kan køre korrekt. Hvis kunden ikke opfylder kravene i afsnit 9.2, afsnit 9.3 og/eller produktspecifikationen, kan udbyderen ikke garantere, at tjenesten fungerer. Det samme gælder for ændringerne, mens udbyderen heller ikke kan garantere, at tjenesten fungerer med de ændringer, som kunden har foretaget. Som sådan fritager Kunden Udbyderen for ethvert ansvar eller ethvert krav, der opstår som følge af, at Tjenesten ikke er i stand til at køre korrekt på grund af nogen årsager relateret til ændringerne foretaget af Kunden eller som følge af Kundens manglende opfyldelse af grundlæggende krav som fastsat i afsnit 9.2 og afsnit 9.3. Enhver support leveret af udbyderen som et resultat af sådan manglende opfyldelse af de grundlæggende krav og/eller som et resultat af Kundeændringer skal prissættes i henhold til standardmanddagstaksten aftalt mellem Parterne i Aftalen og betales på månedsbasis i tid og materiale prisordning. 

9.4. Hvis kunden opdager et problem relateret til hastigheden af ​​tjenesten eller dens tilgængelighed, er han forpligtet til straks at rapportere denne hændelse til udbyderen via e-mail specificeret i produktspecifikationen eller via telefon gennem tilgængelige kontakter for at fremskynde problemløsningsprocessen. Kunden tager i betragtning, at der kan være hændelser uden for udbyderens kontrol, som kan påvirke funktionaliteten eller tilgængeligheden af ​​tjenesten for brugeren (såsom internetforbindelsesfejl på klientens side, naturkatastrofer, DOS- eller DNS-angreb på teknisk udstyr fra udbyderen og andre). Udbyderen påtager sig intet ansvar for skader, der opstår i forbindelse med sådanne hændelser over for Klienten. 

9.5. Kunden tager hensyn til og accepterer, at udbyderen af ​​alvorlige årsager midlertidigt kan ophøre med at levere Tjenesten, især i tilfælde af at forhindre cybernetiske angreb, hvis det er nødvendigt, eller i tilfælde af alvorlig funktionsfejl i Tjenesten, som skal løses af nødvendig nedlukning. Meddelelse om ophævelse af Tjenesteydelsen skal sendes til Kunden snarest muligt. Leverandøren er forpligtet til at oprette passende drifts- og sikkerhedsforanstaltninger for at minimere potentielle fejlfunktioner eller begrænset eller fuldstændig utilgængelighed af Tjenesten. 

9.6. Udbyderen accepterer, at han ikke er berettiget til at udlevere indholdet af brugerdata til nogen tredjepart. Desuden anerkender og accepterer klienten, at udbyderen kan være berettiget til at redigere, censurere eller overvåge ethvert brugerindhold, hvis det er juridisk forpligtet til det ved lov eller ved en behørigt udstedt ordre fra enhver relevant national myndighed. 

9.7. Parterne er enige om, at Udbyderen ikke erhverver ejendomsretten til Kundens data. Klienten er alene ansvarlig for indholdet af data, der er lagret på Klientens server eller på Udbyderens server. 

9.8. For korrekt implementering af Tjenesten samt regelmæssige revisioner af den korrekte brug af Tjenesten, kan det være nødvendigt for Udbyderen at indsamle, gemme og behandle følgende data: udgivelsesversion, kontraktidentifikation, instansens URL, liste over installerede plugins og antal aktive brugere, som Udbyderen bruger til identifikation af Kunden, verifikation af tilladelse til at bruge Tjenesten og beskyttelse af Udbyderens rettigheder.  

9.9. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, anerkender og accepterer du, at udbyderen er autoriseret til ved brug af sine egne ressourcer at kontrollere, om du bruger tjenesten i overensstemmelse med aftalen, og at ovenstående data vil blive transmitteret i kommunikation mellem klienten og computersystemerne på udbyderen.  

9.10. Ydermere forbeholder udbyderen sig ret til at revidere kundens brug af tjenesten for at sikre overholdelse af betingelserne ie Aftale. Denne revision kan udføres af udbyderen eller en uafhængig tredjepart valgt af udbyderen i ethvert tilfælde, hvor udbyderen har en begrundet mistanke om, at kunden bruger tjenesten i strid med denne aftale. Revisionen vil omfatte, men er ikke begrænset til, inspektion af kundens systemer, netværk, servere, faciliteter og relevante optegnelser, herunder alle data eller logfiler relateret til brugen af ​​tjenesten. Udbyderen vil give Kunden mindst ti (10) dages skriftligt varsel forud for udførelsen af ​​en revision, med angivelse af det påtænkte omfang og dato for revisionen. Revisioner vil blive udført inden for almindelig åbningstid og på en måde, der minimerer forstyrrelser i kundens normale forretningsdrift. Kunden indvilliger i at samarbejde fuldt ud med udbyderen og eventuelle udpegede revisorer under revisionen. Dette inkluderer at give adgang til nødvendigt personale, systemer, optegnelser og faciliteter, som med rimelighed kræves. Kunden skal give adgang til al nødvendig dokumentation, data og andet materiale, der er nødvendigt for at verificere overholdelsen af ​​denne aftale. Kunden skal også give adgang til eventuelle tredjepartstjenester eller -systemer, der bruges i forbindelse med softwaren, i det omfang det er rimeligt nødvendigt for revisionen. Hvis revisionen afslører, at kunden er i væsentlig misligholdelse af denne aftale, skal kunden afholde alle rimelige omkostninger og udgifter forbundet med revisionen, herunder honorarer til eventuelle tredjepartsrevisorer. Hvis der ikke konstateres væsentlig overtrædelse, afholder udbyderen omkostningerne til revisionen. Hvis en revision afslører manglende overholdelse, accepterer kunden straks at tage alle nødvendige foranstaltninger for at rette op på den manglende overholdelse. Klienten skal give Leverandøren en detaljeret plan for afhjælpning inden for ti (10) dage efter modtagelsen af ​​revisionsresultaterne og skal implementere planen inden for en rimelig tidsramme, som er aftalt af begge parter. 

10. Kundens rettigheder og forpligtelser 

10.1. Kunden må ikke bruge Tjenesten i modstrid med almindeligt bindende lovbestemmelser. Kunden er også fuldt ansvarlig for at sikre, at alle Kundens ændringer af Tjenesten overholder gældende love og regler. Kunden accepterer også at påtage sig ethvert ansvar for ændringerne, og fritager Kunden for ethvert ansvar for ydeevnen, lovligheden eller eventuelle konsekvenser som følge af brugen af ​​ændringerne. Uanset artikel 13, thans afsnit 10.1 finder tilsvarende anvendelse på ethvert indhold uploadet af klientennt til tjenesten. 

10.2. For at få adgang til Tjenesten kan udbyderen anmode om nogle identifikationsdata og yderligere oplysninger fra kunden. Kunden skal levere ægte, nøjagtig og aktuel information. 

10.3. Efter anmodning fra Leverandøren skal Kunden yde det nødvendige samarbejde under udbedring af fejl eller foretage justeringer af tjeneste. 

10.4. Kunden må kun bruge API-grænsefladen, som udbyderen leverer, når han får adgang til tjenesten via webgrænsefladen af ​​tredjepartsapplikationer eller -tjenester. Kunden må ikke bruge eller tilgå Tjenesten på anden automatiseret måde, såsom gennem scripts, bots, webcrawlere osv. for Tjenester leveret via webgrænsefladen. 

10.5. Kunden skal opbevare adgangsoplysningerne til Tjenesten i hemmelighed, Kunden er forpligtet til ikke at fortælle eller give adgang til dem til nogen anden person, eller på anden måde give adgang til sin Brugerkonto til nogen tredjepart. Bygherren er endvidere forpligtet til at sikre sit tekniske udstyr i rimeligt påkrævet omfang med henblik på at minimere risikoen for misbrug af adgangsoplysninger til brugerkontoen. 

10.6. Såfremt Kunden overtræder forpligtelserne i denne artikel, påtager udbyderen sig intet ansvar for skader, der opstår på klienten, og klienten er alene ansvarlig for skader, som opstår på udbyderen eller tredjemand. Overtrædelse af disse forpligtelser etablerer endvidere udbyderens ret til at opsige denne aftale. Hvis Kunden opdager, at der kan være adgang til Tjenesten for tredjemand på grund af lækage af oplysninger om adgang til Tjenesten, skal Kunden rapportere dette til Udbyderen via e-mail. 

10.7. Download af softwaren er kun tilgængelig for en bestemt tidsrum. Efter denne periode vil downloadkontoen automatisk blive deaktiveret. Udbyderen vil IKKE levere kildefilerne via en e-mail eller nogen anden kanal, men kun ved at bruge onlinekontoen. 

11. Brugerkonto 

11.1. Klienten kan have en eller flere brugerkonti. Hver brugerkonto kan kun bruges af en bruger. Klienten er ikke berettiget til at lade Brugerkontoen oprette til en tredjepart, medmindre den bestemmes af aftalen eller af disse T&C. Kunden har ikke ret til at dele brugerkonti mellem flere brugere. Kunden har dog ret til at overføre den ubrugte brugerkonto til den nye bruger til enhver tid. 

11.2. I tilfælde af overtrædelse af afsnit 11.1 i disse T&C er Udbyderen berettiget til straks at hæve Aftalen, og Kunden skal betale uberettiget berigelse til Udbyderen inden for 7 dage efter modtagelsen af ​​Udbyderens betalingspåkrav. Afsnit 14.9 i disse T&C finder tilsvarende anvendelse. 

12. Brugerkontoadministration

12.1. Hver kunde kan vælge et eller flere brugerkonti, som vil bære administratorrettighederne. Administratoren kan udføre følgende operationer: 

 • at tilføje, redigere og slette brugerkonti og oprette adgangsrettigheder til disse konti (f.eks. adgang til rapporterne, oprettelsen af ​​filer osv.) 
 • for at få adgang til alle kundens data uanset adgangsindstillingerne for de enkelte brugere, 
 • at vælge en anden brugerkonto, der bliver administrator. 

12.2. Kunden bærer det fulde ansvar for at bruge Tjenesten af ​​Brugerne, handlinger udført af disse Brugere og alle data uploadet til Kundens konto. Kunden skal sørge for dette alle hans brugere følger bestemmelserne i disse T&C. 

13. Forbudt adfærd

13.1. Kunden må ikke uploade, sende, eller på anden måde gemme indhold i Serviceportalen, der kan indeholde softwarevirus eller andre filer og programmer, der kan ødelægge, beskadige, eller begrænse funktionaliteten af ​​udbyderens eller andre klienters udstyr. Kunden er endvidere ikke berettiget til at uploade indholdet til Tjenesten, hvis besiddelse eller distribution er ulovligt, indhold, der ulovligt griber ind i en tredjeparts ophavsret eller er en del af en kriminel aktivitet, distribuere spam gennem Tjenesten eller forsøge at få adgang til en anden klients brugerkonto eller udbyderens servere. Overtrædelsen af ​​disse forpligtelser betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen og etablerer udbyderens ret til at opsige aftalen og kræve, at kunden betaler den kontraktmæssige bod på et beløb på EUR 100 000 for hvert brud og desuden enhver potentiel skade. 

14. Opsigelse af aftalen

14.1. Kontraktforholdet ophører ved tilbagekaldelse af aftalen ved udløb af aftalt varighed af aftalen ved opsigelse af en juridisk enhed (Leverandøren eller Kunden) med likvidation, ved aftalens ophør eller ved aftale mellem parterne. 

14.2. Hvis aftalen er indgået på ubestemt tid tidsrum, er Kunden til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen uden grund. Opsigelsesfristen er en måned og begynder den første dag i kalendermåneden efter leveringen af ​​opsigelsen til Udbyderen. 

14.3. Leverandøren har ret til at opsige aftalen uden grund til enhver tid. Opsigelsesperioden er tre måneder og begynder den første dag i kalendermåneden efter leveringen af ​​opsigelsesvarslen til kunden. 

14.4. Kunden er berettiget til at hæve Aftalen i de tilfælde, der er angivet i Afsnit 9.1 i disse T&C. 

14.5. Skulle kunden væsentligt eller gentagne gange misligholde sine forpligtelser som følge af disse T&C eller af aftalen og undlade at afhjælpe denne væsentlige og gentagne overtrædelse inden 14 dage efter leveringsdatoen for meddelelsen, der informerer om dette i form af anbefalet brev eller fra datoen ved at sende e-mail-meddelelsen til Kunden, er Udbyderen berettiget til at fortryde Aftalen. Fortrydelsen træder i kraft dagen efter modtagelsen af ​​meddelelsen om fortrydelse til Kunden. 

14.6. I tilfælde af at klienten overtræder forpligtelser, der følger af disse T&C eller fra aftalen på særlig alvorlig måde, er udbyderen berettiget til at trække sig ud af og aftalen og opsige leveringen af ​​tjenesten umiddelbart efter at have fundet en sådan overtrædelse. 

14.7. Ingen af ​​parterne har ret til at opsige eller på anden måde opsige aftalen, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne artikel. Parterne udelukker i videst muligt omfang en af ​​parternes ret til at opsige denne aftale, herunder bestemmelserne i afsnit 1912(2), 1923, 1969, 1977, 1978, 1979, 2001, 2002, 2003, 2106, 2107 og 2110. 2111 i Civil Code. 

14.8. Kunden er forpligtet til at afinstallere, slette og destruere alle kopier af elementerne såvel som dele af de respektive produkter, som er licenseret under licensen fastsat i afsnit 7.2 og/eller afsnit 7.8 ovenfor, og som sådan forbyde yderligere brug efter opsigelsen i aftalen, senest inden for tredive (30) dage efter aftalens ophør. Såfremt Kunden ikke overholder forpligtelsen i det foregående punktum, vil Kunden blive juridisk betragtet (afkræftelig formodning) stadig at bruge Tjenesterne til formålene i afsnit 14.9 nedenfor. 

14.9. Kunden accepterer hermed at: 

a) hvis kunden fortsætter med at bruge tjenesterne efter aftalens ophør, ie. bruge elementerne og andre licenserede produkter eller dens del som angivet i afsnit 7.2 og/eller 7.8 ovenfor efter opsigelsen af ​​aftalen (det omfatter brug af elementerne efter afslutningen af ​​prøveversionen af ​​tjenesten); og/eller  

b) hvis kunden overbruger tjenesterne (ie. bruge de relevante tjenester til flere brugere/miljøer end aftalt og/eller fuldt betalt af kunden), 

Udbyderen er berettiget til en kompensation svarende til prisen pr. bruger pr. funktionalitet defineret i prislisten for det respektive produkt, som om tjenesten var bestilt af kunden på abonnementsbasis i hele varigheden af ​​den faktiske Kundens brug af Tjenesterne. Kunden forpligter sig til at betale kompensationen baseret på fakturaen, som skal udstedes af udbyderen på samme vilkår som defineret i artikel 8 ovenfor (for abonnementsbaserede tjenester). Den opdaterede prisliste for hvert respektive produkt er altid til stede på det pågældende produkts hjemmeside.  

 

15. Begrænsning af ansvar 

15.1. Parterne er enige om, at udbyderens samlede erstatningsansvar for ethvert krav fremsat på grundlag af retsforhold, der hidrører fra aftalen, og det anslåede erstatningsbeløb ikke skal overstige og er begrænset til det beløb, der svarer til det betalte beløb for levering af tjenesten i foregående kalenderår. Hvis det maksimale erstatningskrav i henhold til det foregående punktum ikke kan fastsættes, er det maksimale erstatningskrav er begrænset til det nuværende kvartalsårsgebyr for specifikke tjenester, der abonneres på og leveres via webgrænsefladen. 

15.2. Udbyderen er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af leveringen af ​​Tjenester, såsom for tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af data, økonomiske eller indirekte, særlige eller følgeskader, herunder eksemplariske eller strafbare skader, herunder men ikke begrænset til , erstatning for andre immaterielle tab (selvom udbyderen er blevet informeret om muligheden for sådanne skader), som følge af: (i) brugen eller manglende evne til at bruge tjenesten; (ii) omkostningerne ved anskaffelse af erstatningsvarer og -tjenester, der er et resultat af varer, data, information eller Tjeneste, der er købt eller opnået, eller modtaget meddelelser eller transaktioner indgået gennem eller fra Tjenesten; (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data, inklusive eventuelle ændringer af tjenesten eller produktet af kunden eller som følge af, at tjenesten eller produktet er brugt i strid med afsnit 9.2 eller 9. 3 ovenfor; (iv) erklæringer eller adfærd fra enhver tredjepart, der er involveret i leveringen af ​​Tjenesten, samt eventuelle resultater/output af tredjepartsløsninger eller -tjenester, der leveres i forbindelse med Tjenesten (inkl. OpenAI- og Easy AI-genererede resultater); eller (v) enhver anden sag relateret til tjenesten. I tilfælde af force majeure er parterne berettiget til midlertidigt at suspendere opfyldelsen af ​​deres forpligtelser, baseret på aftalen, og enhver manglende overholdelse (helt eller delvist) eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​forpligtelser pålagt af denne aftale vil ikke blive betragtet som overtrædelse. af aftalen. Med henblik herpå betyder force majeure enhver omstændighed, hvor ansvar er udelukket i overensstemmelse med tjekkisk lov, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, ændring af den politiske situation, der udelukker eller uhensigtsmæssigt hæmmer udførelsen af ​​rettighederne og forpligtelserne heri eller enhver anden lignende årsag, begivenhed eller kendsgerning. 

15.3. Ved indgåelse af aftalen tager kunden hensyn til, at det, selv med udbyderens bedste indsats, er muligt, at der kan opstå en kortvarig utilgængelighed af tjenesten, som er forårsaget af omstændigheder uden for udbyderens indflydelsessfære (f.eks. internetforbindelsessvigt ). Kunden er derfor indforstået med og påtager sig dette alle hans data, der er gemt i Tjenesten, skal sikkerhedskopieres på en anden geografisk placering(er) af Kunden. 

15.4. Kunden bruger Tjenesten SOM DEN ER som defineret i afsnit 9.2 og 15.2 ovenfor. Inkompatibilitet med anden software, hardwarekonfiguration eller eventuelle fejl og mangler giver IKKE Kunden ret til at annullere ordren eller få refunderet den pris, som Kunden allerede har betalt, medmindre andet specifikt er forhandlet mellem Parterne fra sag til sag. 

16. Beskyttelse af personoplysninger 

16.1. Kunden erklærer, at han er bekendt med sine juridiske forpligtelser som dataansvarlig og databehandler af brugernes og egne klienters personoplysninger. Metode og behandling af personoplysninger om disse enheder inden for Tjenesten bestemmes af Kunden. Udbyderen påtager sig intet ansvar for korrekt opfyldelse af juridiske forpligtelser for Kunden som dataansvarlig, i hvilket tilfælde Udbyderen kun er databehandler. 

16.2. Alle data indsamles af Udbyderen fra Kunden med det formål at levere Tjenesten, forbedre dens kvalitet og sende kommercielle og marketingmeddelelser kun som defineret i detaljer i Privatlivspolitikken, der kan findes på https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/principles-of-personal-data-processing. 

16.3. Al kommunikation inden for Tjenesten er krypteret af SSL-protokollen. Kunden erklærer hermed, at han anser denne metode til kryptering tilstrækkelig sikker. 

16.4. Udbyderen forpligter sig til, at han ikke vil give nogen information specificeret af klienten under registreringen af ​​sin brugerkonto eller andre personlige data givet af klienten til nogen tredjepart til andre formål end dem, der er defineret i denne aftale og privatlivspolitikken. 

16.5. Udbyderens hjemmeside og webapplikation anvender også cookies og lignende teknologier, som er beskrevet detaljeret i cookiepolitikken, der kan findes på https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/cookie-policy. 

17. Afsluttende bestemmelser 

17.1. Parterne forpligter sig til at opretholde fortrolighed om enhver information, de har lært under kontraktforholdet i henhold til aftalen. 

17.2. Kundens rettigheder, der følger af aftalen og disse T&C, må ikke tildeles uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen. 

17.3. For at undgå tvivl bekræfter parterne udtrykkeligt, at de er iværksættere, og at de indgår denne aftale inden for deres forretningsaktiviteter. 

17.4. Hvis en bestemmelse i denne aftale eller disse T&C er eller bliver ugyldig, er den ineffektiv, eller ikke kan håndhæves, skal en sådan kendsgerning ikke påvirke gyldigheden eller eksigibiliteten, eller effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser i Aftalen eller disse T&C. I så fald er Parterne forpligtet til at gøre alt for at indgå en ændring af Aftalen, hvorved den ugyldige, uhåndhævelige eller ineffektive bestemmelse erstattes af en ny bestemmelse svarende til det oprindeligt tilsigtede formål. 

17.5. I tilfælde af kollision af bestemmelserne i tilbud, produktspecifikation, specifikation af serviceimplementering, supporttjenestespecifikation og T&C, vil disse dokumenters forrang være: 

(i) Citat, 

(ii) Implementation Service Specification, 

(iii) Support Service Specifikation, 

(iv) Produktspecifikation, 

(v) T&C, 

(vi) Offentlig information. 

17.6. Disse T&C er underlagt loven i Tjekkiet, medlem af Den Europæiske Union. Parterne udelukker dog også i størst muligt omfang bestemmelserne i afsnit 1764, 1765, 1793 til 1795, 2050, 2389a til 2389f, 2389t og 2389u i Civil Code. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller som følge af opfyldelsen eller fortolkningen af ​​aftalen, som parterne ikke kan bilægge i mindelighed, skal afgøres endeligt af den tjekkiske voldgiftsinstans, voldgiftsretten knyttet til Den Tjekkiske Republiks Økonomiske Afdeling og Den Tjekkiske Agrarkammer. republikken af ​​tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med reglerne for denne voldgiftsdomstol. Hver part skal udpege en voldgiftsmand. Begge voldgiftsdommere skal blive enige om den tredje voldgiftsmand inden for 30 dage. Skulle de to voldgiftsmænd ikke inden for ovennævnte frist nå til enighed om den tredje voldgiftsmand, udpeges denne af formanden for voldgiftsretten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne. Parterne forpligter sig hermed uigenkaldeligt til ikke at anfægte fuldbyrdelsen af ​​voldgiftskendelsen under nogen jurisdiktion. 

17.7. Den officielle version af disse T&C er udarbejdet på engelsk og skal betragtes som den eneste bindende version. Eventuelle versioner af disse T&C oversat til andre sprog leveres udelukkende til brugerens bekvemmelighed gennem maskinoversættelse og har ikke juridisk vægt. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den engelske version og enhver oversat version, har den engelske version forrang i alle forhold. 

17.8. Disse T&C træder i kraft den 1. 8. 2024. 

 

Principper for Behandling af personoplysninger

Kære kunde,

vi, Easy Software Group SE, (herefter også benævnt "vi" eller "vores virksomhed") informerer dig hermed om principperne og procedurerne for behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger ifm. at tilbyde, indgå, levere og vedligeholde produkter og tjenester fra de relevante virksomheder inden for vores Easy Software Group. 

Vores virksomhed, som administrerende person i henhold til § 79 i lov nr. 90/2012 Coll., om kommercielle selskaber og andelsselskaber, som ændret, er leder af Easy Software Group. Derfor er principperne og procedurerne for behandling og beskyttelse af personoplysninger, deres sikkerhed og udøvelsen af ​​dine rettigheder som registrerede fastsat ensartet for alle virksomheder, der er en del af Easy Software Group, især: 

 • Easy Software Ltd, bosat i Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien; 
 • Nem software sro, bosat kl Jugoslávských partyzánů 736 / 34, Trommeslager, 160 00 Praha 6, Tjekkiet; og  
 • Easy Software LLC, 175 Pearl St. Floors 1-3 Brooklyn, NY 11201 USA 

(i fællesskab omtalt som "Easy Software Group Companies"). 

Du kan også finde de detaljerede kontakt- og identifikationsoplysninger for Easy Software Group Companies i sidefoden på vores hjemmeside på https://www.easysoftware.com/. Vi vil med glæde besvare alle dine spørgsmål i et af vores afdelingskontorer og/eller via e-mail: info@easysoftware.com. Hvor udtrykkene "vi" eller "vores virksomhed" bruges, skal disse også fortolkes til at omfatte det relevante Easy Software Group-selskab, som du som kunde, gå ind i et retsforhold med.  

Formålet med disse principper er at give dig information om de særlige personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan give oplysningerne til, hvor du kan indhente oplysninger om dine persondata, vi behandler, eller hvad er dine individuelle rettigheder vedrørende beskyttelse af persondata. 

Læs derfor indholdet af disse principper omhyggeligt. 

1. Generelle oplysninger

Vores virksomhed er underlagt forskellige lovbestemte forpligtelser vedrørende behandlingen af ​​klientens personoplysninger, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelsen af ​​vores kontraktlige forpligtelser eller at udøve instrukser/ordrer fra officiel myndighed. I denne forbindelse ville vi slet ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester uden at få udleveret dine personlige data. Vi behandler også personlige data om kunder ud over rammerne af vores lovbestemte forpligtelser med henblik på kundepleje og for at henvende dig med målrettede tilbud om produkter og tjenester. I nogle tilfælde har vi brug for dit forudgående samtykke til at gøre det. Hvis du beslutter dig for ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester blive begrænset eller på anden måde justeret, afhængigt af omfanget af data, vi er berettiget til at behandle. Hver klient er informeret om omfanget af begrænsninger eller justeringer. 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, alle oplysningerne heri gælder også for behandling af personoplysninger for potentielle kunder, dvs. personer, som vi er i kontakt med, men som endnu ikke har etableret et kontraktforhold, samt tidligere kunder (inden for dataopbevaringsperioderne som angivet nedenfor). Oplysningerne heri gælder også i et rimeligt omfang for behandling af andre personers personoplysninger, med hensyn til hvem virksomheden har visse forpligtelser, eller som vores virksomhed er i direkte kontakt med uden at være i et kontraktforhold (såsom repræsentanter for juridiske enheder). 

Oplysningerne heri er af generel juridisk normativ karakter, og er derfor ikke en del af nogen specifik kontrakt (medmindre andet er aftalt) og kan suppleres med detaljer relateret til et specifikt tilfælde af persondatabehandling i vores gensidige kommunikation. 

1.1. Principper for personoplysninger 

Som en del af behandlingen af ​​dine personoplysninger respekterer vi de højeste branchestandarder for beskyttelse af personoplysninger og overholder især følgende principper: 

(a) Vi behandler altid dine personoplysninger til et klart og forståeligt defineret formål, ved hjælp af definerede midler, på en defineret måde og kun i det nødvendige tidsrum med hensyn til Formålet; vi behandler kun præcise personoplysninger om klienter og sikrer, at deres behandling stemmer overens med og er nødvendig til det definerede formål; 

(b) Vi beskytter og behandler dine personlige data på en måde, der sikrer den højest mulige sikkerhed af dataene og forhindrer enhver uautoriseret eller utilsigtet adgang til klientens personlige data, deres ændring, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller andet misbrug ; 

(c) Vi informerer dig altid tydeligt om behandlingen af ​​dine personlige oplysninger og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne i forbindelse med sådan behandling samt dine øvrige beslægtede rettigheder 

(d) I vores virksomhed overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle rimeligt forventede risici; alle personer, der komme i kontakt med klientens personoplysninger er forpligtet til at behandle de oplysninger, der er indhentet i forbindelse med behandlingen af ​​sådanne oplysninger, fortrolige. 

2. Oplysninger om behandling af personoplysninger

2.1. Oplysninger om controlleren 

Den dataansvarlige for dine personlige data er det relevante Easy Software Group-selskab, som du enten har med dig komme i kontakt med og/eller som du gå ind i retsforhold med (ie. via køb af vores licenser).  

Med hensyn til vores hjemmeside skal Easy Software Ltd., bosat på Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980, betragtes som den dataansvarlige. 

2.2. Formål og retsgrundlag for behandling 

2.2.1. Behandling af personlige data uden dit samtykke 

Dette vedrører normalt situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personlige oplysninger til os som en betingelse for at lade os give dig vores produkt eller service, eller hvor vi har ret til at behandle dine personlige data, der er erhvervet ellers.  

I henhold til loven er vi berettiget til at behandle dine personoplysninger uden dit samtykke til følgende formål, især: 

(i) overholdelse af lovbestemte oplysninger til offentlige myndigheder eller for at overholde andre relevante love og administrative eller domstolsafgørelser; 

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser; 

(iii) indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig; 

(iv) vores legitime interesse; 

(iv) beskyttelse af rettigheder og interesser beskyttet ved lov, især med hensyn til afvikling af alle og enhver tvister, især med henblik på domstol eller andre tvister. 

2.2.2. Behandling af personoplysninger med dit samtykke 

Dette vedrører især situationer, hvor du frivilligt accepterer, at vi behandler de tilvejebragte eller på anden måde erhvervede personoplysninger ud over de data, vi muligvis allerede behandler baseret på en anden juridisk titel. Disse går ud over omfanget af kerneydelsernes karakter og kan give dig bedre tjenester både i nutiden og fremtiden. Som sådan ikke at give dit samtykke kan være en årsag, der forhindrer vores virksomhed i at give dig visse valgfrie kommunikationer, produkter eller tjenester. 

Baseret på dit samtykke behandler vores firma dine personlige data til følgende formål: 

(a) specifikke typer kundepleje; disse er aktiviteter, der ikke står for udførelsen af ​​en kontrakt eller en anden juridisk ramme for behandling af personoplysninger og ikke kan retfærdiggøres af vores legitime interesse, og omfatter følgende: (i) markedsundersøgelse; (ii) overvågning af klienthandlinger på vores virksomheds hjemmeside i forbindelse med de tilbudte tjenester (således vedrører dette formål ikke blot erhvervelse af information om handlinger fra besøgende på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobilapplikationer); 

(b) udbud af produkter og tjenester, som er enten (i) ikke direkte relevant for de produkter eller tjenester, der allerede tilbydes, (ii) endnu ikke leveret og/eller videresendt til tredjeparter med det formål at tilbyde produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter (normalt vores partnere, der enten deltager i leveringen af ​​tjenester , er virksomheden tilknyttet (normalt inden for strukturen af ​​Easy Software-gruppen) og/eller kan være relevant for kundernes interesser, herunder distribution af information, udbud af produkter og tjenester fra vores virksomhed og andre parter, herunder; produkt- og servicetilbud rettet mod bestemte kunder, alt via forskellige kanaler, såsom via post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og beskeder sendt til mobile enheder via et telefonnummer) eller via telefon via et websted. 

 I et vist omfang er vores virksomhed i disse tilfælde også berettiget til at tilbyde produkter og tjenester til kunder uden at indhente deres samtykke inden for deres legitime interesse eller som en del af opfyldelsen af ​​vores kontraktlige forpligtelser; hvis det er underforstået af loven, vil du i denne forbindelse blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med ethvert yderligere udbud af produkter eller tjenester. Flere detaljer findes ovenfor i disse principper. 

Derudover kan vores virksomhed også behandle dine personoplysninger baseret på specifikt samtykke til (individuelt): 

(a) brug af cookies, pixels og andre sporingsteknologier på den måde og til de formål, som er (detaljeret) beskrevet i vores cookiepolitik, som du kan finde på hver af vores respektive produktwebsteder; eller 

(B) optagelse af vores møder, opkald og anden audio/audiovisuel kommunikation og følgende brug af sådanne optagelser internt (ie. inden for Easy Software-gruppen af ​​virksomheder) med henblik på at fremme vores kundepleje og/eller andre lovlige formål (hovedsageligt legitime interesser og opfyldelse af kontrakt). Vi kan yderligere brug af optagelserne via andre internt eller tredjepart løsninger til at automatisere vores interne processer for optimal udnyttelse af de oplysninger, du har givet til at give dig produkter og tjenester. Samtykket i henhold til dette brev omfatter personens samtykke til at optage delte skærme samt alt andet indhold, der deles på møderne, såvel som portrætterne af hver person inkluderet og deres udtryk (inkl. verbalt) og deres videre brug inden for det foregående. formål. For at undgå tvivl, hvis personen vælger at dele andre oplysninger, vil disse også blive registreret, og samtykket omfatter dem tilsvarende. Den relevante person giver også virksomheden licens til at bruge hans/hendes portræt optaget i videooptagelsen på alle måder og til at bruge indholdet af optagelsen til interne formål beskrevet ovenfor. Licensen gives for en bestemt periode af varigheden af ​​det specifikke samtykke og 12 måneder efter dets tilbagetrækning og uden nogen territoriale begrænsninger. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for nogen brug af oplysningerne registreret af faktiske udbydere af tredjepartsløsninger. Vi vil informere dig om de faktiske tredjeparter, der bruges til at levere sådanne tjenester på anmodning, da det kan ændre sig fra tid til anden. Du kan også henvise til afsnit 2.5 nedenfor med hensyn til typen af ​​modtagere af dine data.  

2.3. Omfanget af behandlede klient personoplysninger

Vores virksomhed behandler dine personoplysninger i et omfang, der er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi behandler især kontakt- og identifikationsdata. Detaljerede oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger om klienter er angivet i bilag 1 til disse principper. 

2.4. Personlige databehandlingsmetoder

Metoden til, hvordan vores virksomhed behandler dine personoplysninger, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationssystemer. Du skal dog ikke være underlagt nogen automatisk beslutningstagning eller profilering.  

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af medarbejdere i vores virksomhed og, i det omfang det er nødvendigt, af tredjeparter. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart, indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten, der indeholder de samme garantier med hensyn til behandling af personoplysninger, som overholdes af vores virksomhed og/eller i det mindste garantier i overensstemmelse med dennes lovbestemte forpligtelser. 

2.5. Modtagere af personlige data

Dine personoplysninger stilles særligt til rådighed for vores virksomheds medarbejdere i forbindelse med udførelsen af ​​deres faglige opgaver, der kræver arbejde med kunders persondata, dog altid udelukkende i et omfang, der er nødvendigt iht. særlige tilfælde og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger. 

Derudover videregives dine personoplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af ​​personoplysninger om vores virksomheds kunder, eller sådanne personoplysninger kan blive gjort tilgængelige for dem på andre grunde i overensstemmelse med lovgivningen. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart, indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten om at fastlægge betingelserne for behandling af personoplysninger, som allerede er beskrevet ovenfor. Vores virksomhed stræber efter at opnå de samme garantier med hensyn til behandling af personoplysninger fra tredjeparter, som vores virksomhed overholder og i overensstemmelse med de relevante lovbestemte forpligtelser. Udover en sådan aftale videregiver vores virksomhed ikke dine personlige data til virksomheder beliggende i lande, der ikke giver tilstrækkelige garantier for beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.  

Du giver os hermed samtykke til følgende kategorier af tredjeparter (vores databehandlere), som vi kan videregive dine personoplysninger til inden for ovennævnte formål og hvor det er nødvendigt for korrekt levering af tjenester og/eller opfyldelse af andre formål beskrevet i disse principper:  

 • Server- og hostingudbydere; 
 • Revisorer, skatterådgivere og advokater; 
 • Udbydere af postsystemer (f Mautic); 
 • Eksterne systemudbydere (f Smartsupp); 
 • Interne systemudbydere (f Leexi.ai - https://www.leexi.ai/en/ til opkaldsoptagelser, Google for reCAPTCHA osv.); 
 • Tilknyttede virksomheder og koncerninterne (Easy Software Group) virksomheder; 
 • vores andre underleverandører, der deltager i leveringen af ​​tjenester til kunder.  

For at undgå tvivl resulterer ovenstående samtykke med typerne af databehandlere på ingen måde i alle de klientoplysninger, der overføres til alle databehandlerne. Det er et generelt samtykke at bruge visse typer databehandlere, dog udelukkende begrænset til de måder, hvor sådan brug er nødvendig for at opfylde formålene med behandlingen af ​​personoplysninger beskrevet i disse principper, ie. Virksomhedens revisorer modtager kun regnskabsoplysninger, Leexi behandler kun de relevante optagelser osv. Vi deler altid data udelukkende på behov-to-know-basis. 

I overensstemmelse med gældende lovgivning er vores virksomhed berettiget til, eller direkte, uden dit samtykke, forpligtet til at videregive dine personlige data til: 

 • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser og med henblik på fuldbyrdelse af dom; 
 • andre parter i et omfang fastsat i lovgivningen, som for tredjemand med henblik på indsamling af vores tilgodehavender hos kunder. 

2.6. Offentliggørelse af personoplysninger til udenlandske lande 

Dine personlige data behandles udelukkende i Tjekkiets område, andre stater i Den Europæiske Union og/eller andre udenlandske lande, hvor Easy Software Group-enheder er hjemmehørende (ie. USA), og som enten deler den samme standard for beskyttelse af personoplysninger som Den Tjekkiske Republik og Det Forenede Kongerige eller giver tilstrækkelige garantier for, at sådanne standarder vil blive opretholdt uanset de nationale lovbestemte forpligtelser. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af ​​kunders personlige data, videregiver kundernes personlige data til lande uden for EU, medmindre sådanne virksomheder og/eller lande giver tilstrækkelige garantier med hensyn til dine personlige data (inkl. EU-US Data Privacy Rammeprogram og andre beslutninger om tilstrækkelighed, standardkontraktklausuler og andre midler i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningerne). I så fald kan visse personoplysninger forlade EØS og blive behandlet i forskellige lande, især i Storbritannien og med hensyn til vores tredjepartsudbydere også i USA (ie. Google Analytics). 

2.7. Termen for personlig databehandling 

Vores virksomhed behandler kun kunders personlige data i det nødvendige tidsrum med hensyn til formålene med behandlingen. Fra tid til anden vurderer vi eksistensen af ​​behovet for at behandle visse personoplysninger, der kræves til et bestemt formål. Når vi opdager, at dataene ikke længere er nødvendige til nogen af ​​de formål, som de er blevet behandlet til, ødelægger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med behandling af personoplysninger har vi internt evalueret den sædvanlige anvendelsesperiode for persondata, efter udløbet af hvilken vi mest omhyggeligt vurderer behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det særlige formål. I denne forbindelse gælder det også, at personoplysninger, der behandles med det formål at: 

a) udførelse af kontrakter er behandlet i løbet af kontraktforhandlingerne med kunden; derefter kan de relevante personoplysninger bruges i op til 12 måneder inden for vores legitime interesse i at kontakte kunder, som vi var i forhandlinger med (medmindre kunden gør indsigelse); 

b) opfyldelse af kontrakter er behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter er de relevante personlige data brugbare i op til 12 måneder afhængigt af offboardingsprocessen; 

(c) legitim interesse i at deltage i forsvaret af vores egne krav samt at beskytte os mod vores klienters krav behandles i op til 3 år efter kontraktforholdets ophør for civile sager og kan øges til op til 15 år i straffesager afhængigt af forældelsesfristen; en sådan periode kan forlænges med varigheden af ​​den retlige og andre administrative procedure vedrørende sådanne krav; 

(d) udbud af produkter og tjenester, der er relevante for de produkter og/eller tjenester, der allerede anvendes af kunden, behandles i løbet af kontraktforholdets løbetid; derefter kan de relevante personoplysninger bruges i op til 24 måneder eller indtil indsigelse fra klienten er rejst, alt efter hvad der er tidligere; hvis personlige data videregives til os af tredjeparter, er behandlingsperioden defineret af tredjeparterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og juridisk titel opnået af tredjeparten; 

(e) udbud af produkter og tjenester, der ikke er direkte relevante for de produkter og/eller tjenester, der allerede er brugt af kunden, behandles i det relevante samtykkes varighed, normalt i op til 2 år eller indtil tilbagekaldelse af samtykket, alt efter hvad der er tidligere; 

(f) optagelse af opkald, møder og anden kommunikation behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter er de relevante personlige data brugbare i op til 6 måneder eller indtil dataene er pseudonymiseret og aggregeret eller anonymiseret;  

g) kunde hvilken behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter, de relevante personoplysninger er normalt brugbare i op til 12 måneder; 

h) overholdelse af arkiveringsforpligtelser er behandles i en varighed på op til 10 år afhængigt af de juridiske forpligtelser for det relevante Easy Software Group-selskab.  

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke 

I disse principper forsøgte vi at forklare, hvorfor vi har brug for dine personlige data, og at vi til visse formål kun må behandle dem med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give samtykke til vores virksomhed til at behandle dine personoplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette tidspunkt vil vi gerne minde dig om, at vi også er berettiget til at behandle personoplysninger til bestemte formål uden dit samtykke (som allerede beskrevet ovenfor). Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi afbryde behandlingen af ​​de relevante personoplysninger til formål, der kræver det relevante samtykke; dog kan vi være berettiget til eller endda forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, bedes du henvise til et af vores afdelingskontorer, sende os et brev til en af ​​Easy Software Group-virksomhederne eller kontakte os via e-mail: info@easysoftware.com eller via formularen på Easy Software Groups websider. 

2.9. Kilder til personoplysninger 

Vi indhenter personlige data fra kunder især fra: 

(a) kunderne, direkte, såsom ved indgåelse af kontrakter relateret til virksomhedens leverede produkter eller tjenester, og/eller indirekte, såsom under brugen af ​​virksomhedens produkter eller tjenester af kunderne, eller som en del af information om Selskabets produkter og tjenester tilgængelige for kunderne, såsom gennem Selskabets hjemmeside, etc.; 

(b) potentielle kunder, der er interesseret i tjenester i vores firma som led i markedsføringsbegivenheder og kampagner 

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af andre personlige data om klienterne, ie. under leveringen af ​​tjenester fra vores egne interne systemer og værktøjer til formål beskrevet ovenfor. 

2.10. Din ret til at bede om adgang til personlige data og beskyttelse af kunders rettigheder 

Hvis du beder os om oplysninger i forbindelse med behandlingen af ​​dine personoplysninger, vil vi uden unødig forsinkelse give dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig. Vi er berettiget til at kræve en rimelig kompensation svarende til afholdte udgifter med henblik på at give sådanne oplysninger. Hvis du finder ud af eller tror, ​​at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​dine personoplysninger, gør det i strid med beskyttelsen af ​​dit privatliv og/eller i strid med loven, især hvis dine personlige data er unøjagtige, kan du: 

(a) anmode om en forklaring fra vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data; 

(b) anmode om afhjælpning af den defekte tilstand Du kan især anmode om korrektion eller ændring af personoplysningerne. Hvis det er nødvendigt, bliver dataene midlertidigt blokeret eller ødelagt. 

Hvis vi finder din anmodning legitim, vil vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, fjerne den defekte tilstand gratis og uden unødig forsinkelse. 

2.11. Virksomhed som processor af personoplysninger 

I visse tilfælde håndterer vores virksomhed også kundens personlige data efter tilladelse fra en anden part (en anden dataansvarlig). For detaljeret information er det altid nødvendigt at kontakte særlige data dataansvarlig for personoplysninger, medmindre vores virksomhed er autoriseret til at give oplysninger i særlige tilfælde. 

Endnu vigtigere er det, at vores virksomhed fungerer som databehandler efter tilladelse fra dig, vores kunder, hvor sådanne kunder giver vores virksomhed enhver information vedrørende tredjeparter, der ikke er i et kontraktforhold med vores virksomhed, typisk slutbrugere og kunder hos vores kunder. samt enhver af deres medarbejdere og underleverandører, der får adgang til vores produkter og/eller tjenester. I sådanne tilfælde er vores klient fuldt ud ansvarlig (og som følge heraf ansvarlig) for, at alle de data, der leveres til vores virksomhed, er lovligt indhentet og behandlet, at de juridiske formål med deres behandling og deres overførsel til vores virksomhed er opfyldt, og at eventuelle andre forpligtelser relevante for vores virksomheds klients behandling af personoplysninger bliver opfyldt. Du skal holde vores virksomhed skadesløs fra og imod alle rimelige krav, tab, skader, skader, gebyrer, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med udførelsen (eller mangel på) dine pligter og forpligtelser , hvor sådanne krav skyldes misligholdelse, uagtsomhed eller forsætlige eller forsætlige handlinger eller undladelser fra din side med hensyn til behandlingen af ​​personoplysninger, der er givet til vores virksomhed. 

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer 

Kundeservice. Som en del af kundeplejen udvikler vores virksomhed teknologier, så du kan bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at få adgang til og bruge virksomhedens produkter og tjenester. Især disse omfatter tjenester relateret til brugen af ​​internettet, sociale netværk og forskellige mobilapplikationer. 

Sociale netværk. Du kan også henvende dig til os gennem forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som marketingværktøjer; vores produkter og tjenester leveres ikke via sociale netværk i øjeblikket. Hvis de sociale netværk bruges, skal du rådes til at tjekke deres respektive privatlivsindstillinger og politikker for at informere dig selv om dit privatliv og relevante rettigheder garanteret af deres operatører og/eller udbydere. Vi garanterer ikke, og vi skal heller ikke være ansvarlige eller ansvarlige for den databehandling, der foregår uafhængigt af de relevante sociale netværk. Medmindre det er nødvendigt til andre relevante formål, f.eks. opfyldelse af en kontrakt med dig, gemmer vi ikke sådan kommunikation andre steder (uden for de sociale netværkskonti).  

Cookies. Vi gemmer ikke cookies på din computer (med undtagelse af rent funktionelle cookies) uden dit forudgående samtykke. Du kan lære mere om cookies i en Cookiepolitik til stede på hvert relevant produktwebsted. 

2.13. principper 

Disse principper er gyldige og effektive pr 1.8.2024. Den aktuelle version af Principper er offentliggjort på vores virksomheds hjemmeside og er også tilgængelig på vores afdelingskontorer. 

Den officielle version af disse principper er udarbejdet på engelsk og skal betragtes som den eneste bindende version. Eventuelle versioner af disse principper, der er oversat til andre sprog, leveres udelukkende til brugerens bekvemmelighed gennem maskinoversættelse og har ingen juridisk vægt. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den engelske version og enhver oversat version, har den engelske version forrang i alle forhold. 

Bilag 1 - Anvendelsesområde for behandlede personoplysninger 

Identifikationsdata – disse omfatter data som navn, efternavn, dato, e-mail, telefonnummer, arbejdsgiver eller. repræsenteret virksomhed; for kunder, der er fysiske personer – iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-id. Andre mulige identifikationsdata omfatter f.eks. oplysninger om IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge. 

Kontaktdata – navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen på den brugte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge. 

Systemdata – systemlogfiler og andre tekniske, normalt pseudonymiserede, data, der gemmes automatisk af vores systemer eller af CDN og hostingudbydere for at beskytte os mod potentielle angreb.  

Optagelse af data – navn, efternavn, kaldenavne, konto-id'er (relateret til mødetype/opkaldstype) samt andre data, der deles på de møder/opkald, hvorfra optagelsen blev taget. Vi behandler også optagelsens metadata til privatlivsformål. 

Kommunikationsdata – enhver yderligere information videregivet til os under kommunikationen relateret til ethvert af formålene beskrevet i disse principper. 

I tilfælde af at du trækker en indsendt ansøgning om et produkt eller en tjeneste tilbage, behandler vi også ansøgningens tilbagetrækningsdato sammen med de data, der er angivet før tilbagetrækningen. 

Data, der opstår som følge af opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til kontrakter – afhængigt af arten af ​​det leverede produkt eller den leverede service behandler vi oplysninger relateret til det leverede produkt eller service. I denne kategori behandler vi personoplysninger, såsom vilkårene i kontrakten, identifikationsdata for det relevante personale og andre personlige data, der er erhvervet under vores interaktioner. Især disse omfatte: 

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation; 

(ii) registreringer af dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine strategier eller dine specifikke krav, der er oplyst til os. 

Implementeringsservicespecifikation 

1. Generelle betingelser 

Hvis ikke udtrykkeligt angivet andet, leveres alle møder via en virtuel mødeløsning. Alle deltagere skal deltage individuelt og være udstyret med et headset. 

Pakkenes omfang er baseret på vores bedste oplevelse. Normalt er dette et minimum af implementering. Hver implementering er imidlertid unik, og derfor er det undertiden nødvendigt med ekstra tid på grund af specifikke kunders krav. Easy Project -konsulenter kan levere en brugt tidsrapport efter anmodning. 

Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet andet, leveres implementeringen på engelsk; Alle dokumenter og skriftlig dokumentation vil blive leveret på engelsk. 

2. Generelle bestemmelser 

2.1. Nye applikationsversioner 

Vi udvikler og forbedrer applikationen løbende. Nye versioner frigives i følgende cykler: 

 • En ny version udgives hver tredje måned 
 • Udviklingen af ​​en ny version er frosset en måned før udgivelsen, så den kan testes 
 • Fejlrettelser udgives hver 14-dag 

Dine forslag relateret til applikationsudviklingen vil blive implementeret i tilfælde, hvor de er gavnlige for størstedelen af vores kunder og i overensstemmelse med vores produktudviklingsstrategi. Vores mål er at gøre projektledelsen nemmere. 

2.2. Samarbejdsproces 

Vi værdsætter åben kommunikation. Vi går ind i en fælles proces med implementering af ny software i dit firma. Vi mener, at det er gavnligt for begge parter, hvis vi deler vigtige oplysninger åbent og i tide. 

Kommunikationen kan udføres via email, online møder, telefonopkald og personlige møder. For en vellykket afslutning af implementeringsprocessen er gensidig kommunikation på operationelt niveau nødvendigt. Af denne grund bør hver part reagere hurtigt, når de kontaktes af modparterne. Vi kan normalt reagere inden for to arbejdsdage. 

Under implementeringen samarbejder konsulenten med vores øvrige interne afdelinger. Beslutninger af spørgsmål, der ikke er direkte relateret til implementeringen, vil blive leveret til dig af vores supportteam. Hvis der er behov for en indsats på klientens server eller en anden serverrelateret høring, sendes kommunikationen til vores server support specialister. Hvis du ikke er fuldt tilfreds med arbejdet i vores supportafdelinger under implementeringen, bedes du rådgive din konsulent. Din feedback er vigtig for os. 

2.3. Forudbetalt MANDAYS (MD) og rapportering af den brugte tid 

Oplysningerne om antallet af forudbetalte MANDAYS kan findes i den indledende tabel i denne protokol. Implementeringen udføres normalt eksternt. Hvis du foretrækker personlig møder det er muligt at arrangere dem i Easy Software kontorerne. Hvis du foretrækker at arrangere møder i dine lokaler, er det muligt at dække rejseudgifterne over det forudbetalte budget (gennemførelsesomfanget). Rejseomkostninger kan også faktureres separat. Vi opkræver hele tiden brugt på at rejse fra/til kundens lokaler af konsulenten. Forudbetalte konsultationstimer skal anvendes inden for 6 måneder fra første kontakt med den tildelte konsulent. 

Rapporterne om brugt tid sendes typisk til klienten, når ca. halvdelen af ​​implementeringen MANDAYS fra det forudbetalte budget bruges, og derefter når de sidste par timer er tilbage. En konsulent giver, separat fra tidsrapporten, et forslag til, hvordan de resterende timer skal bruges. 

Implementeringen består af følgende faser. Summen af ​​den tid, der bruges på hver fase, er lig med det samlede forudbetalte budget på MANDAYS. Den laveste tidsværdi, der opkræves til kunden, er 0,25 time. 

 • Indledende analyse 
 • Indledende online møde 
 • Konfiguration af applikationen (arbejdsindsatsen afhænger af kompleksiteten af ​​kravene til indstillingerne) 
 • Kurser 
 • Yderligere krav til konfigurationen 
 • Understøttelse under implementering og test under implementering (e-mails, telefonopkald) 

Konkret dækkes følgende aktiviteter af MANDAYS fra det forudbetalte budget: 

 • Tidspunktet for den konsulent, der har arbejdet med din implementering, konfiguration af din ansøgning 
 • Analyse af dine krav 
 • Interne konsultationer af dine krav 
 • Nødvendige konsultationer 
 • Tegning forskellige scenarier om, hvordan du implementerer dine krav 
 • Forberedelse og opdatering af implementeringsprotokollen 
 • Implementeringsrelaterede møder og telefonopkald 
 • Kurser 
 • E-mail kommunikation med konsulenten 
 • Organisation, planlægning og planlægning af møderne 
 • Koordinering af interne afdelinger, hvis deres involvering er nødvendig (Support, serverspecialist) 
 • Konsulentens tid på rejsen (medmindre det betales separat, se første afsnit) 
 • Forvaltning af implementeringsprojektet 
 • Hvis en vis systemadfærd rapporteres som en fejl, men i sidste ende viser sig at være korrekt, er tidspunktet for den konsulent, der tilbragte denne anmodning, også dækket af budgettet 
 • Arbejde med serverspecialister på din server 
 • Arbejde med serverspecialister, der håndterer dine ønsker 

Følgende aktiviteter er ikke dækket af det forudbetalte budget og dermed ikke betalt af kunden: 

 • Support teamets arbejde 
 • Fastsættelse af mulige fejl 

2.4. Forhøjelse af det forudbetalte budget 

Det er kun muligt at øge budgettet for forudbetalte MANDAYS efter din bekræftelse. En forhøjelse af det forudbetalte budget er normalt nødvendig af følgende årsager: 

 • Det viser sig, efter den indledende analyse, at det oprindelige estimat for implementering MANDAYS var for lavt. Konsulenten vil give dig et opdateret estimat af aktiviteter, der skal udføres, når de konkurrerer implementeringen. Denne plan viser også, hvilke aktiviteter der især har brug for mere opmærksomhed (MANDAYS) end oprindeligt estimeret 
 • Hvis du ønsker at blive informeret om brugt tid oftere end i afsnit ovenfor. 
 • Det er ikke muligt at implementere dine krav i standard applikationsgrænsefladen, så der er brug for en tilpasset udvikling. 
 • Supporten på din server blev ikke taget i betragtning for implementeringen MANDAYS estimatet men er det alligevel kræves. 
 • Yderligere træning er påkrævet (hvilket ikke blev taget højde for det oprindelige estimat) 
 • Det bliver tydeligt under implementeringsprocessen, at antallet af forudbetalte MANDAYS ikke er nok til at opfylde alle dine krav.


Forrige version:

Vilkår og betingelser – 07-2017

Prøv Easy Project i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation