en
Sprog
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Maskinoversættelse
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • ingen
 • pl
 • tr

Vilkår og Betingelser

Til serviceaftale

1. Indledende bestemmelser

1.1. Disse vilkår og betingelser er en integreret del af aftalen indgået mellem kunden og leverandøren og definerer bindende regler og betingelser for levering af tjenester og produkter og brug af tjenester og produkter. Disse vilkår og betingelser regulerer kontraktforholdet mellem Tjenesteudbyder og Kunden.

1.2. De nedenfor anførte definitioner har følgende betydning for disse vilkår og betingelser:

 • T & C - betyder disse vilkår og betingelser.
 • Aftale - betyder en serviceaftale indgået mellem kunden og leverandøren
 • Klient - betyder en individuel ledende virksomhed eller juridisk enhed, der indgår aftale med udbyderen.
 • Klientens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der ikke ejes, forvaltes eller kontrolleres af udbyderen
 • Provider - betyder firmaet Easy Software Ltd., der har sit hjemsted på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - betyder enhver Service eller dens del, der leveres under det specifikke udbyderens varemærke baseret på leverandørens mærkepolitik. Kunden køber produktet som det er. Support og andre ydelser leveres separat.
 • Prisliste - betyder dokument eller webside, som angiver prisen på Service og / eller Produkt, hvis ikke andet er angivet i Aftalen.
 • Udbyderens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der forvaltes eller kontrolleres af udbyderen. Udbyderen kan bruge tredjepartstjenesterne til at sikre den korrekte serverpræstation
 • Implementering Service Specifikation - betyder de gennemførelsesvilkår og betingelser, som Leverandøren har fastsat og / eller individualiseret af Kunden i henhold til Aftalen. Medmindre kunden har købt en implementeringstjeneste eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret implementeringsservice inkluderet i prisen på produktet.
 • Support Service Specifikation - betyder de vilkår og betingelser, som Leverandøren fastsætter og / eller individualiseres af Kunden i henhold til Aftalen. Medmindre kunden har købt en supporttjeneste eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret Support Service inkluderet i prisen på produktet.
 • Service - betyder den specifikke Service, som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til Aftalen, og som kan omfatte Licens til Tjenesten, Vedligeholdelse af Tjenesten, Service Support og andre relaterede tjenester i det omfang, der er aftalt i Aftalen og Produktet.
 • Trial version af tjenesten - betyder prøveversion af Tjenesten, som stilles til rådighed for Kunden gratis og i begrænset omfang.
 • Administrator - betyder en person udpeget af kunden til administration af hans brugerkonto.
 • Bruger - en fysisk person, der arbejder for kunden (som hans medarbejder, partner, administrerende direktør, en person, der samarbejder med kunden på lang sigt under overholdelse af juridiske tjenester), for hvilken kunden opretter en brugerkonto .
 • Brugerkonto - betyder brugerkonto med en unik adgangskode og adgangskode.
 • Datasikkerhedssystem - betyder et dokument, der beskriver metoder til sikring af data, der er gemt i serviceapplikationen
 • parterne - betyder i fællesskab kunden og leverandøren

2. Metode til accept af T&C

2.1. Tjeneste leveres til klienten baseret på indgået aftale. Integrerede dele af aftalen er disse T&C.

2.2. Aftalen indgås på dagen for begge parters underskrift. Hvis aftalen indgås via webgrænsefladen, indgås aftalen efter betaling af prisen for Tjeneste (i tilfælde af trådløs overførsel, når det beløb, der svarer til prisen for Tjenester, krediteres udbyderens bankkonto) i beløbet specificeret i den første faktureringsperiode. Dette gælder ikke, hvis klienten bruger prøveversion af tjenesten under de i teknikken angivne betingelser. 4 af disse T&C.

3. Levering af Tjenesten

3.1. Leverandøren kører Tjenesten på den internetadresse, der er angivet i produktspecifikationen og dens underdomæner eller på Clients servere i henhold til aftalen og tekniske specifikationer angivet i produktspecifikationen.

3.2. Tjenesteydelsens anvendelsesområde er defineret i produktspecifikationen, som er knyttet til aftalen. Produktspecifikation definerer de enkelte delvise Tjenester med hensyn til indhold og metode til aktivering i detaljer.

4. Trial version af tjenesten

4.1. Inden aftalen indgås, kan Leverandøren muliggøre Trialversionen af ​​Tjenesten til Kunden via webdomænet eller på Clients servere, i det omfang der defineres af Leverandøren.

4.2. Ved at udfylde registreringsformularen på den webside, der er specificeret i produktspecifikationen, accepterer klienten betingelserne for at levere prøveversionen af ​​tjenesten, der er reguleret af art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. Stk. 6, art. 15., art. 16. og kunst. 17. af disse T&C.

4.3. Trial version af Tjenesten leveres til kunden i den periode, der er angivet i produktspecifikationen, medmindre leverandøren beslutter andet.

4.4. Klienten, der bruger prøveversionen af ​​tjenesten, har ret til at gemme data, men kun med det formål at verificere systemfunktionalitet. Kunden tager hensyn til, at udbyderen ikke er ansvarlig for tilgængelighed og bevarelse af data gemt af kunden ved brug af prøveversionen af ​​tjenesten.

4.5. Forud for udløbet af prøveversionen af ​​Tjenesten skal Leverandøren muliggøre overførslen til den betalte version af Tjenesten til Kunden og give ham ikke-bindende betalingsoplysninger. Ved at betale prisen vil Tjenesten aktiveres i aftalet omfang, og data gemt af kunden i prøveversionen af ​​Tjenesten overføres til den betalte version af Tjenesten. Hvis kunden ikke bruger muligheden for at overføre til den betalte version af Tjenesten, udløber bestemmelsen af ​​prøveversionen af ​​Tjenesten, når den periode, for hvilken prøveversionen af ​​Tjenesten blev leveret til kunden, udløber.

4.6. Klienten tager hensyn til, at data, der er gemt af kunden i prøveversionen af ​​Tjenesten, vil være efter udløbet af den periode, for hvilken prøveversionen af ​​Tjenesten blev leveret, slettes uigenkaldeligt. Kunden vil blive informeret om den kommende udløb af prøveversionen af ​​Tjenesterne og sletning af dataene efter opsigelsen pr. E-mail eller via internetdomænet i prøveversionen af ​​Tjenesten.

5. Varighed af levering af Tjenesten

5.1. Aftalen fastsætter, om den er indgået for en bestemt eller ubestemt tid. Aftalen er indgået for (i) en bestemt tidsperiode for Tjenesteydelser, der leveres via webinterfacet og (ii) ubestemt tid for Tjenesteydelser, der leveres via Klientens servere.

6. Pris

6.1. Kunden er forpligtet til at betale prisen for brugen af ​​Tjenesten baseret på leverede skatningsdokumenter (fakturaer) udstedt af Leverandøren. Fakturaer udstedes i elektronisk form. Priserne for Tjenesteydelser er fastsat i henhold til Tilbuds- eller Prisliste, medmindre andet er aftalt i Aftalen.

6.2. Debet / kreditkort og / eller anden online betalingsmetode, som kunden bruger til at tilmelde sig tjenesten (i), der leveres via webgrænsefladen og (ii), der leveres på det månedlige abonnement, debiteres automatisk 30 dage fra datoen Kunden tilmeldte sig at bruge Tjenesten. Hvis Kunden ønsker at undgå at blive opkrævet for Tjenesten, skal Kunden annullere abonnementet tre dage forud for automatisk fornyelse af Tjenesten. Leverandøren anbefaler at kontrollere med det forudbetalte kortselskab eller banken for at bekræfte, om der kan foretages tilbagevendende fakturering.

6.3. Kunden kan ændre sit abonnement online ved blot at logge ind på klientzonen. For at undgå at blive opkrævet for den næste faktureringsperiode, skal kunden annullere abonnementet mindst tre dage før fornyelsesdatoen. Hvis kunden annullerer sit abonnement mindst tre dage før fornyelsesdatoen, ophører abonnementet ved afslutningen af ​​den aktuelle faktureringsperiode.

6.4. Ordren for enhver Service kan annulleres uden ekstra gebyrer, før betalingen er blevet ryddet til leverandørens konto. For downloadbare produkter udsteder leverandøren ikke nogen tilbagebetalinger, når downloadkanalen er blevet aktiveret, og ethvert downloadforsøg er blevet foretaget. Afbestilling af ordren efter betalingen er modtaget efter aftale, hvis den bestilte Service ikke blev brugt, eller der ikke er foretaget nogen downloadforsøg.

7. Licensaftale

7.1. Kunden tager højde for, at alle ejendomsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesten tilhører Leverandøren. Kunden er derfor forpligtet til at anvende Service kun inden for rammerne af den leverede licens.

7.2. Kunden ved aftalens indgåelse erhverver ikke-eksklusiv licens til Tjenesten for en eller flere brugere afhængigt af antallet af etablerede brugerkonti. Kunden har ikke ret til at tildele eller tildele licens eller underlicens til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren. Kunden har heller ikke ret til at leje Tjenesten eller på anden måde gøre Tjenesten tilgængelig, både gratis eller mod vederlag, til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren. Licensen gælder også for alle opdateringer eller justeringer af Service, der udføres af udbyderen.

7.3. Hvis Tjenesten leveres på Clientens server, har Kunden ret til at downloade produktets kildekode. Hvis Tjenesten leveres via webgrænsefladen, har kunden ikke ret til at skaffe kildekoden til Tjenesten, heller ikke at se den, ændre den eller forstyrre den på nogen måde.

7.4. Kunden har ikke ret til at inddrage Tjenesten i andet softwareudstyr uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren.

7.5. Alle udbyderens softwareudvidelser distribueres under GNU / GPL 2 licens. Hvis ikke andet er angivet, frigives alle billeder, cascading stilark og medfølgende JavaScript under Easy Software Commercial Use LicenseLicens):

Licensen er en GPL-kompatibel licens, der kun vedrører billederne, cascading stylesheets og JavaScript-elementer af leverandørens temaer og stilarter produceret af udbyderen. Som angivet i GPL-versionen 2.0-licens, behøver elementer af et produkt, som ikke er samlet sammen og sendes uafhængigt af GPL-koden, og kombineres i en klients browser, ikke være GPL. Disse billeder, cascading stilark og JavaScript-elementer er en ophavsret til udbyderen og kan ikke bruges og manipuleres med henblik på kundens formål, medmindre kunden har underskrevet leverandørens partneraftale. Klienten kan ikke omfordele disse filer eller inkludere dem i en pakke eller udvidelse uden forudgående samtykke fra udbyderen. Uautoriseret distribution eller gør det tilgængelig for en tredjepart uden forudgående Leverandørens samtykke, giver Leverandøren tilladelse til at fakturere kontraktstraf i mængden af ​​10 000 EUR for ethvert brud på Licensen.

7.6. Al udbyders software ekskl. Software defineret i art. 7.5. af disse T&C distribueres under GNU / GPL 2 licens.

8. Betalingsbetingelser

8.1. Faktureringsperioden for aftale indgået for en bestemt periode er den periode (antal måneder), for hvilken aftalen blev indgået. Leverandøren udsteder fakturaerne med 14 kalenderdage forfaldsdato for de Tjenester, der leveres via web-interface eller e-mail, medmindre andet er angivet i Tilbudet.

8.2. Hvis aftalen indgås for en bestemt periode, inden udløbet af den pågældende periode, udsender Leverandøren den ikke-bindende betalingsoplysninger til Kunden for samme periode. Hvis prisen for Tjenesten betales i overensstemmelse med betalingsoplysningerne, forlænges Tjenesteperioden automatisk.

8.3. I tilfælde af forsinkelse i betalingen af ​​prisen for Tjenesten er udbyderen berettiget til at modtage renter på forsinkelser i størrelsen af ​​0,5% af udestående beløb for hver påbegyndt forsinkelsesdag. Hvis kunden er forsinket med nogen betaling, har udbyderen ret til at suspendere eller begrænse leveringen af ​​tjenesten indtil fuld betaling af gælden. For suspensionen eller begrænsningen af ​​levering af Tjenesten er Kunden fortsat forpligtet til at betale prisen i overensstemmelse med de leverede skatningsdokumenter. Gentagen forsinket betaling på kundens side betragtes som en væsentlig overtrædelse af aftalen.

8.4. Ved at acceptere Vilkår og betingelser, når du foretager et køb, tilmelder du dig automatisk en automatisk fornyelse af dit abonnement. Dit abonnement fornyes automatisk ved udgangen af ​​hver abonnementsperiode baseret på den abonnementsperiode, du valgte under dit køb. Du bliver opkrævet den sats, der er angivet på købstidspunktet (plus gældende skat, såsom moms, når den angivne sats ikke inkluderer moms) i begyndelsen af ​​hver faktureringsperiode på dit abonnement via den faktureringsmetode, du har angivet til os. Sørg for, at dine faktureringsoplysninger er korrekte for at forhindre, at dit abonnement bortfalder.
Ved at købe et abonnement accepterer du, at de ovennævnte abonnementsgebyrer bliver opkrævet på kortet på en tilbagevendende basis, indtil du annullerer abonnementet. Abonnementer er løbende og fornyes automatisk, medmindre du opsiger eller vi lukker din konto. For at annullere dit abonnement skal du sende en e-mail med emnet "Annuller automatisk fornyelse af abonnement" til salesadmin@easysoftware.com
Priser og betingelser for abonnementer kan ændres når som helst. Pris og vilkår, der var på plads, da du foretog dit første køb, eller da dit abonnement sidst blev fornyet, forbliver i kraft i den periode, hvor abonnementsperioden varer, men nye priser og betingelser kan muligvis gælde for fornyelser eller nye abonnementer. Easy Software Ltd. vil give dig rimelig meddelelse om enhver ændring i pris eller vilkår, før de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at forny dit abonnement under disse nye priser eller vilkår, kan du annullere dit abonnement som beskrevet ovenfor.

9. Leverandørens rettigheder og forpligtelser

9.1. Udbyderen er berettiget til at foretage ændringer i Tjenesten eller i dens omfang. I sådanne tilfælde skal udbyderen informere klienten via webgrænsefladen relateret til den leverede tjeneste. Klienten har ret til at opsige aftalen i tilfælde af ensidige ændringer af disse T & C, som klienten nægter, hvis aftalt i aftalen.

9.2. Leverandøren forpligter sig til at tage alle skridt inden for sine tekniske muligheder for at sikre, at tjenesten er funktionel og tilgængelig, hvis kunden opfylder de grundlæggende systemkrav for de tjenester, der er angivet i produktspecifikationen eller på den relevante webportal. Hvis en ikke-standardmæssig situation relateret til Tjenesteydelsens funktionalitet finder sted, skal Leverandøren især fortsætte i overensstemmelse med aftalen.

9.3. Hvis Kunden opdager et problem, der er relateret til Tjenestenes hastighed eller dets tilgængelighed, er han forpligtet til straks at rapportere denne hændelse til udbyderen via e-mail, der er angivet i produktspecifikationen eller via telefon via de kontakter, der er tilgængelige for at fremskynde problemløsningsprocessen. Kunden tager hensyn til, at der kan være begivenheder uden kontrol over udbyderen, som kan påvirke funktionaliteten eller tilgængeligheden af ​​tjenesten til brugeren (f.eks. Internetforbindelse på kundens side, naturkatastrofe, DOS eller DNS-angreb på teknisk udstyr hos leverandøren og andre). Leverandøren er ikke ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med sådanne begivenheder til kunden.

9.4. Kunden tager hensyn til og accepterer, at udbyderen af ​​alvorlige årsager midlertidigt kan ophøre med at levere Tjenesten, især i tilfælde af at forhindre cybernetiske angreb, hvis det er nødvendigt, eller i tilfælde af alvorlig funktionsfejl i Tjenesten, som skal løses af nødvendig nedlukning. Meddelelse om ophævelse af Tjenesteydelsen skal sendes til Kunden snarest muligt. Leverandøren er forpligtet til at oprette passende drifts- og sikkerhedsforanstaltninger for at minimere potentielle fejlfunktioner eller begrænset eller fuldstændig utilgængelighed af Tjenesten.

9.5. Leverandøren forpligter sig til at have ret til at levere indholdet af brugerdata til en tredjepart. Endvidere er Leverandøren enig i at han ikke har ret til at redigere, censurere eller overvåge ethvert brugerindhold.

9.6. Parterne er enige om, at udbyderen ikke erhverver ejerskabsret til kundens data. Kunden er eneansvarlig for indholdet af data, der er gemt på Clientens server eller på Providerens server.

9.7. For korrekt implementering af tjenesten er det nødvendigt at indsamle, gemme og behandle følgende data: udgivelsesversion, kontraktidentifikation, instansens URL, liste over installerede plugins og antal aktive brugere, som udbyderen bruger til identifikation af klienten, verifikation af autorisation til brug Service og beskyttelse af udbyderens rettigheder. Ved at acceptere disse betingelser anerkender og accepterer du, at udbyderen er bemyndiget til ved hjælp af sine egne ressourcer at kontrollere, om du bruger tjenesten i overensstemmelse med servicekontrakten og endvidere, at ovenstående data vil blive transmitteret i kommunikation mellem klienten og computeren udbyderens systemer.

10. Kundernes rettigheder og forpligtelser

10.1. Kunden må ikke anvende Tjenesten i strid med almindelig bindende lovbestemmelser.

10.2. For at få adgang til Tjenesten kan udbyderen anmode om nogle identifikationsdata og yderligere oplysninger fra kunden. Kunden skal levere ægte, nøjagtig og aktuel information.

10.3. Efter anmodning fra Leverandøren skal Kunden tilvejebringe det nødvendige samarbejde, mens der fastsættes fejl eller justeringer af Service.

10.4. Klienten må kun bruge API-grænsefladen, som Leverandøren stiller til rådighed, når han får adgang til Tjenesten via webgrænsefladen af ​​tredjeparts applikationer eller -tjenester. Kunden må ikke bruge eller få adgang til Tjenesten på anden automatiseret måde, f.eks. Gennem scripts, bots, webcrawlers mv. For tjenester, der leveres via webgrænsefladen.

10.5. Kunden opbevarer adgangsoplysningerne til Service i hemmelighed, Kunden er forpligtet til ikke at fortælle eller give adgang til dem til nogen anden person eller på nogen anden måde give adgang til hans Brugerkonto til nogen tredjepart. Kunden er også forpligtet til at sikre sit tekniske udstyr i rimeligt omfang, for at minimere risikoen for misbrug af adgangsoplysninger til brugerkontoen.

10.6. Hvis Kunden overtræder forpligtelserne i dette afsnit, er Leverandøren ikke ansvarlig for skader, der opstår for Kunden, og Kunden er alene ansvarlig for skader, der opstår hos Leverandøren eller tredjepart. Overtrædelse af disse forpligtelser fastsætter endvidere leverandørens ret til at opsige denne aftale. Hvis Kunden opdager, at der kan være adgang til Tjenesten til tredjepart på grund af lækage af oplysninger om adgang til Tjenesten, skal Kunden rapportere denne kendsgerning til Leverandøren via e-mail.

10.7.Downloadingen af ​​softwaren er kun tilgængelig i en bestemt periode. Efter denne periode bliver downloadkontoen automatisk deaktiveret. Udbyderen giver IKKE kildefilerne via en e-mail eller anden kanal, men kun ved hjælp af online-kontoen.

11. Brugerkonto

11.1. Klienten kan have en eller flere brugerkonti. Hver brugerkonto kan kun bruges af en bruger. Klienten er ikke berettiget til at lade Brugerkontoen oprette til en tredjepart, medmindre den bestemmes af aftalen eller af disse T&C. Kunden har ikke ret til at dele brugerkonti mellem flere brugere. Kunden har dog ret til at overføre den ubrugte brugerkonto til den nye bruger til enhver tid.

11.2. I tilfælde af krænkelse af art. 11.1. af disse T&C har udbyderen ret til øjeblikkeligt at opsige aftalen, og kunden skal betale uretfærdig berigelse til udbyderen inden for 7 dage efter modtagelse af udbyderens krav om betaling.

12. Brugerkontoadministration

12.1. Hver kunde kan vælge et eller flere brugerkonti, som vil bære administratorrettighederne. Administratoren kan udføre følgende operationer:

 • at tilføje, redigere og slette brugerkonti og oprette adgangsrettigheder til disse konti (f.eks. adgang til rapporterne, oprettelsen af ​​filer osv.)
 • for at få adgang til alle kundens data uanset adgangsindstillingerne for de enkelte brugere,
 • at vælge en anden brugerkonto, der bliver administrator.

12.2. Klienten bærer det fulde ansvar for brug af tjenesten af ​​brugerne, handlinger udført af disse brugere og alle data uploadet til kundens konto. Kunden skal sikre, at alle hans brugere følger bestemmelserne i disse T&C.

13. Forbudt adfærd

13.1. Klienten må ikke uploade, sende eller på anden måde opbevare indhold i Serviceportalen, der kan indeholde softwarevirus eller andre filer og programmer, der kan ødelægge, beskadige eller begrænse funktionaliteten af ​​Udbyderens eller andre Klienter. Endvidere har kunden ikke ret til at uploade indholdet til tjenesten, hvis besiddelse eller distribution er ulovlig, indhold, der ulovligt forstyrrer tredjemands ophavsret eller er en del af en kriminel aktivitet, distribuerer spam via tjenesten eller forsøger at få adgang til brugerkontoen for en anden klient eller servere hos udbyderen. Overtrædelsen af ​​disse forpligtelser betragtes som væsentlig, og etablerer leverandørens ret til at opsige aftalen og kræve, at kunden betaler den kontraktmæssige bøde i beløbet EUR 10.000 - for hvert brud og yderligere potentiel skade.

14. Opsigelse af aftalen

14.1. Kontraktforholdet ophører ved tilbagekaldelse af aftalen ved udløb af aftalt varighed af aftalen ved opsigelse af en juridisk enhed (Leverandøren eller Kunden) med likvidation, ved aftalens ophør eller ved aftale mellem parterne.

14.2. Hvis aftalen er indgået på ubestemt tid, har Kunden ret til at opsige aftalen uden begrundelse til enhver tid. Opsigelsesperioden er en måned og begynder den første dag i kalendermåneden efter levering af opsigelsesvarslen til udbyderen.

14.3. Leverandøren har ret til at opsige aftalen uden grund til enhver tid. Opsigelsesperioden er tre måneder og begynder den første dag i kalendermåneden efter leveringen af ​​opsigelsesvarslen til kunden.

14.4. Kunden har ret til at opsige aftalen i tilfælde, der er specificeret i art. 9.1. af disse T&C.

14.5. Skulle klienten væsentligt eller gentagne gange overtræde sine forpligtelser, der følger af disse T&C eller af aftalen og undlader at afhjælpe denne væsentlige og gentagne overtrædelse inden for 14 dage efter leveringsdatoen for meddelelsen om denne kendsgerning i form af registreret brev eller fra datoen at sende e-mail-meddelelsen til klienten, er udbyderen berettiget til at trække sig ud af aftalen. Tilbagetrækningen træder i kraft dagen efter modtagelsen af ​​meddelelsen om tilbagetrækning til klienten.

14.6. I tilfælde af at klienten overtræder forpligtelser, der følger af disse T&C eller fra aftalen på særlig alvorlig måde, er udbyderen berettiget til at trække sig ud af og aftalen og opsige leveringen af ​​tjenesten umiddelbart efter at have fundet en sådan overtrædelse.

15. Begrænsning af ansvaret for Tjenesten

15.1. Parterne blev enige om, at leverandørens samlede ansvar for ethvert krav på grundlag af juridiske forhold, der følger af aftalen, og det skønnede erstatningsbeløb, må ikke overskride og er begrænset til det beløb, der svarer til det betalte beløb for levering af Tjenesten i foregående kalenderår. Hvis maksimumskaderne i henhold til foregående sætning ikke kan bestemmes, er maksimumskaderne begrænset til det aktuelle kvartårs gebyr for specifikke Tjenester, der abonneres og leveres via webgrænsefladen.

15.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af levering af tjenesteydelser, såsom for tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af data, økonomiske eller indirekte, særlige eller følgeskader. I tilfælde af force majeure er parterne afbrudt af dens forpligtelser, der er baseret på aftalen, og eventuelle overholdelse (overordnet eller delvis) eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til denne aftale, betragtes ikke som overtrædelse af aftalen. Med henblik herpå betyder force majeure alle omstændigheder, hvor ansvar er udelukket i overensstemmelse med tjekkisk lov, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, ændring af den politiske situation, der udelukker eller uhensigtsmæssigt hæmmer opfyldelsen af ​​rettigheder og forpligtelser heri eller enhver anden lignende årsag, begivenhed eller kendsgerning.

15.3. Ved indgåelse af aftalen tager kunden hensyn til, at selv med leverandørens bedste indsats er det muligt, at en kortvarig utilgængelighed af Tjenesten kan opstå, som skyldes omstændigheder uden for leverandørens indflydelsesfelt (f.eks. Internetforbindelse ). Kunden accepterer derfor og forpligter sig til at opbevare alle sine data, der er lagret i Tjenesten, på et andet geografisk sted (er).

15.4. Kunden anvender tjenesten som er. Uforenelighed med anden software, hardwarekonfiguration eller delvis fejlfunktionalitet berettiger IKKE Klienten til at annullere ordren eller få en refusion.

16. Beskyttelse af personoplysninger

16.1. Kunden erklærer at han er opmærksom på sine juridiske forpligtelser som administrator af personoplysninger for brugerne og klienterne. Metode og behandling af personoplysninger i disse enheder inden for Tjenesten bestemmes af kunden. Leverandøren påtager sig intet ansvar for korrekt opfyldelse af klientens juridiske forpligtelser som personlig dataadministrator.

16.2. Alle data indsamles af Leverandøren fra Kunden med det formål at levere Service, forbedre sin kvalitet og sende kun handels- og markedsføringsmeddelelser. Hvis Kunden er en fysisk person, indsamles følgende data: Navn, Efternavn, Fakturaadresse, E-mail, Telefonnummer, Oplysninger om brug af Tjenesten.

16.3. Al kommunikation inden for Tjenesten er krypteret af SSL-protokollen. Kunden erklærer hermed, at han anser denne metode til kryptering tilstrækkelig sikker.

16.4. Leverandøren forpligter sig til, at han ikke fremlægger nogen oplysninger, som kunden har angivet under registreringen af ​​sit brugerkonto til nogen tredjepart, medmindre kunden udtrykkeligt er enig herom.

16.5. Klientdata lagres i leverandørens elektroniske systemer i løbet af kontraktforholdet. Efter opsigelsen opbevarer leverandøren data, som kun er nødvendige for at overholde lovgivningen. Kunden accepterer, at udbyderen vil bruge klientens navn og logo på leverandørens kundeliste før og efter aftalens varighed, medmindre andet er aftalt med kunden baseret på hans varemærkeregler eller -politik.

17. Afsluttende bestemmelser

17.1. Parterne forpligter sig til at opretholde fortrolighed om enhver information, de har lært under kontraktforholdet i henhold til aftalen.

17.2. Kundens rettigheder, der følger af aftalen og disse T&C, må ikke tildeles uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen.

17.3. For at undgå tvivl bekræfter parterne udtrykkeligt, at de er iværksættere, og at de indgår denne aftale inden for deres forretningsaktiviteter.

17.4. Hvis en bestemmelse i denne aftale eller disse T&C er eller bliver ugyldig, ineffektiv eller ikke-håndhævelig, påvirker en sådan kendsgerning ikke gyldigheden, håndhævelsesevnen eller effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser i aftalen eller disse T&C. I sådanne tilfælde er parterne forpligtet til at gøre alt for at indgå en ændring af aftalen, hvorved den ugyldige, ikke-håndhævelige eller ineffektive bestemmelse erstattes af en ny bestemmelse, der svarer til det oprindeligt tilsigtede formål.

17.5. I tilfælde af kollision af bestemmelserne i tilbud, produktspecifikation, specifikation af serviceimplementering, supporttjenestespecifikation og T&C, vil disse dokumenters forrang være:

(i) Citat,

(ii) Implementation Service Specification,

(iii) Support Service Specifikation,

(iv) Produktspecifikation

(v) T&C,

(vi) Offentlig information

17.6. Disse T&C er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik, medlem af Den Europæiske Union. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller ud af udførelsen eller fortolkningen af ​​aftalen, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal endelig afgøres af det tjekkiske voldgiftsorgan, voldgiftsretten knyttet til Den Tjekkiske Økonomiske Afdeling og Den Tjekkiske Agrariske Afdeling Republik af tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med reglerne for den voldgiftsdomstol. Hver part udnævner en voldgiftsmand. Begge voldgiftsmænd skal blive enige om den tredje voldgiftsmand inden for 30 dage. Såfremt de to voldgiftsmænd inden for ovennævnte frist ikke opnår aftalen om den tredje voldgiftsmand, udnævnes han af formanden for voldgiftsretten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne. Parterne forpligter sig herved uigenkaldeligt til ikke at anfægte fuldbyrdelsen af ​​voldgiftskendelsen under nogen jurisdiktion.

17.7. Disse T&C træder i kraft den 1. 7. 2017.

Principper for personlig databehandling

Kære kunde,

Lad os informere dig om, hvordan Easy Software (herefter også kaldet "vi" eller "vores firma") behandler dine personlige data i forbindelse med tilbud, indgåelse, levering og vedligeholdelse af selskabets produkter og tjenester.

Formålet med disse principper er at give dig oplysninger om de personlige data, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan levere data til, hvor du kan få oplysninger om dine personlige data, vi behandler, eller hvad er dine individuelle rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Læs derfor indholdet af disse principper. Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål i et af vores filialer hos Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Generelle oplysninger

Vores firma er underlagt forskellige lovbestemte forpligtelser vedrørende behandling af kundens personlige data, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser eller udøvelse af offentlig myndighed. I den henseende vil vi ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester overhovedet uden at blive givet dine personlige data. Vi behandler også personlige data fra kunder uden for rammerne af vores lovbestemte forpligtelser med henblik på kundeservice og til at adressere dig med målrettede tilbud på produkter og tjenester. Vi har brug for dit samtykke til at gøre dette. Hvis du beslutter dig for ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester begrænses eller ændres på anden vis afhængigt af omfanget af data, vi har ret til at behandle. Hver klient er informeret om omfanget af begrænsninger eller justeringer.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, gælder alle oplysninger heri også for behandling af personoplysninger hos potentielle kunder, dvs. personer, som vi er i kontakt med, men som endnu ikke har etableret et kontraktforhold samt tidligere kunder. Oplysningerne heri gælder også i rimeligt omfang for behandling af andre personers personoplysninger med hensyn til hvem selskabet har visse forpligtelser eller med hvem vores firma er i direkte kontakt uden at være i kontraktforhold med dem ( som repræsentanter for juridiske enheder).

1.1. Principper for personoplysninger

Som en del af behandlingen af ​​dine personlige data respekterer vi de bedste standarder for beskyttelse af personoplysninger og overholder især følgende principper:

(a) Vi behandler altid dine personlige data for et klart og forståeligt defineret formål ved hjælp af definerede midler på en bestemt måde og kun for en tid, der er nødvendig med hensyn til formålet vi behandler kun præcise personoplysninger om klienter og sikrer, at deres behandling svarer til og er nødvendig for det definerede formål

(b) Vi beskytter og behandler dine personlige data på en måde, der sikrer størst mulig sikkerhed for dataene og forhindrer uautoriseret eller utilsigtet adgang til klientens personoplysninger, deres modifikation, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller andet misbrug

(c) Vi informerer dig altid tydeligt om behandlingen af ​​dine personlige oplysninger og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne i forbindelse med sådan behandling samt dine øvrige beslægtede rettigheder

d) På vores firma overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle mulige risici; Alle personer, der kommer i kontakt med kundens personoplysninger, er forpligtet til at fortolke de oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med behandlingen af ​​sådanne oplysninger, fortroligt.

2. Oplysninger om behandling af personoplysninger

2.1. Oplysninger om administratoren

Administratoren af ​​dine personlige data er vores firma, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Formål og retsgrundlag for behandling

2.2.1. Behandling af personlige data uden dit samtykke

Dette vedrører normalt situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personlige oplysninger til os som en betingelse for at lade os give dig vores produkt eller service, eller hvor vi har ret til at behandle dine personlige data, der er erhvervet ellers.

(a) I henhold til loven har vi ret til at behandle dine personlige data uden dit samtykke med henblik på at overholde vores lovbestemte forpligtelser, især:

i) overholdelse af lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser

(b) Konklusion eller udførelse af en kontrakt med dig.

c) Beskyttelse af rettigheder og interesser, der er beskyttet ved lov, især med hensyn til løsning af alle tvister, især med henblik på ret eller andre tvister.

2.2.2. Behandling af personoplysninger med dit samtykke

Dette gælder især situationer, hvor du frivilligt er enig i, at vi behandler de leverede eller ellers erhvervede personoplysninger. Ikke at give dit samtykke kan være en grund, der forhindrer vores virksomhed i at levere bestemte produkter eller tjenester eller tvinge det til rimeligt at tilpasse tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for de leverede produkter og tjenester.

Baseret på dit samtykke behandler vores firma dine personlige data til følgende formål:

a) kundeservice Det drejer sig om aktiviteter, der ikke står til opfyldelse af en kontrakt eller en anden juridisk ramme for personlig databehandling, og omfatter følgende: i) markedsundersøgelser ii) overvågning af klienthandlinger på selskabets hjemmeside i forbindelse med de udbudte tjenester ( Derfor vedrører dette formål ikke blot opkøb af information om besøgende handlinger på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobilapplikationer);

b) udbud af produkter og tjenesteydelser Dette omfatter især distribution af informationer, udbud af produkter og tjenester fra vores firma og andre parter, herunder produkt- og serviceydelser rettet mod bestemte kunder, alle via forskellige kanaler, f.eks. via post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og meddelelser sendt til mobilenheder via et telefonnummer) eller via telefon via et websted. I disse tilfælde har vores virksomhed i et vist omfang også ret til at tilbyde produkter og tjenesteydelser til kunder uden at få deres samtykke; Hvis det følger af loven, vil du i denne henseende blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med yderligere tilbud om produkter eller tjenester. I den henseende kan dine personoplysninger også videresendes til tredjeparter med det formål at distribuere information og tilbyde produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter. Flere detaljer er angivet nedenfor i disse principper.

2.3. Omfanget af behandlede klient personoplysninger

Vores firma behandler dine personoplysninger i et omfang som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi behandler især kontakt- og identifikationsdata. Nærmere oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger hos klienter er angivet i bilag 1 til disse principper.

2.4. Personlige databehandlingsmetoder

Metoden, hvordan vores firma behandler dine personlige data, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationssystemer.

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af medarbejdere i vores firma og i det omfang det kræves af tredjemand. Inden enhver offentliggørelse af dine personoplysninger til en tredjepart indgås der altid en skriftlig aftale med tredjemand, der indeholder de samme garantier for personoplysninger som vores firma overholder sine lovmæssige forpligtelser.

2.5. Modtagere af personlige data

Dine personlige oplysninger stilles til rådighed specielt til vores firmaets medarbejdere i forbindelse med udførelsen af ​​deres faglige opgaver, der kræver arbejde med kundedata, dog kun i et omfang, der er nødvendigt i den konkrete sag og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover oplyses dine personoplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af ​​personoplysninger hos vores firmaets kunder, eller sådanne personoplysninger kan stilles til rådighed for dem af andre grunde i overensstemmelse med loven. Inden enhver offentliggørelse af dine personlige oplysninger til en tredjepart indgås der altid en skriftlig aftale med tredjemand om at fastsætte behandling af personoplysninger på en måde, der indeholder de samme garantier for personoplysninger som vores firma overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5.1. I overensstemmelse med gældende lovgivning har vores firma ret eller direkte, uden dit samtykke, forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til:

 • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på at opfylde deres forpligtelser og med henblik på fuldbyrdelse af domme
 • andre parter i et omfang fastsat i lovgivningen, som for tredjemand med henblik på indsamling af vores tilgodehavender hos kunder.

2.5.2. Med forbehold af dit samtykke giver vi os ret til at bortskaffe med oplysninger, der repræsenterer personoplysningerne i det relevante omfang, vi oplyser også dine personlige oplysninger til Easy Software ltd. med det formål at distribuere information, tilbyde produkter og tjenester fra vores firma, beskyttelse af vores selskabs rettigheder og interesser og kundeservice.

2.6. Offentliggørelse af personoplysninger til udenlandske lande

Dine personoplysninger behandles på Den Tjekkiske Republiks og andre EU-staters område, hvor internationale koncernenheder sidder, og som har samme personoplysningsstandard som Tjekkiet. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af ​​klientens personoplysninger, afslører personlige data fra klienter til lande uden for EU.

2.7. Termen for personlig databehandling

Vores firma behandlede kun personoplysninger af kunder for en tid, der er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Fra tid til anden vurderer vi eksistensen af ​​behovet for at behandle visse personlige data, der kræves til et bestemt formål. Når vi opdager, at dataene ikke længere er nødvendige for ethvert af de formål, som de er blevet behandlet for, ødelægger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med personlig databehandling har vi internt evalueret det sædvanlige anvendelsesområde for personoplysninger, efter at vi har udtømt, hvor meget vi nøje vurderer behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det specifikke formål. I den henseende gælder det også, at personoplysninger behandles med det formål at:

(a) Udførelsen af ​​kontrakter behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år;

b) udbud af varer og tjenesteydelser behandles i løbet af kontraktforholdet så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år; hvis personoplysninger afsløres i denne henseende til tredjeparter, defineres behandlingsperioden af ​​tredjemand i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler angivet i disse principper

c) kundeservice behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden Så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år.

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke

I disse principper forsøgte vi at forklare, hvorfor vi har brug for dine personlige data, og at vi i visse tilfælde kun kan behandle dem med Deres samtykke. Du er ikke forpligtet til at give vores firma tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette tidspunkt vil vi gerne minde om, at vi også har ret til at behandle nogle personoplysninger til bestemte formål uden dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, afbryder vi behandlingen af ​​de relevante personoplysninger med det formål at kræve det relevante samtykke. Vi kan dog være berettiget eller endog forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål.

Hvis du nægter at give eller tilbagekalde dit samtykke, kan vi:

(a) tilpasser derfor tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for vores produkter eller tjenester, eller

(b) nægte at forsyne dig med vores produkter eller tjenester, når vi har opdaget, at et sådant samtykke er nødvendigt for at levere produktet eller tjenesten på de givne vilkår.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, henvises til vores afdelinger, send os et brev til Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-mail: info@easysoftware.com eller via formular på websiderne af Easy Software.

2.9. Kilder til personoplysninger

Vi henter personlige data fra kunder især fra:

(a) kunderne direkte, som f.eks. ved indgåelse af kontrakter vedrørende leverede selskabets produkter eller tjenester og / eller indirekte, såsom under brug af selskabets produkter eller tjenester af kunderne eller som en del af oplysningen om selskabets produkter og Tjenester til rådighed for kunderne, såsom gennem selskabets hjemmeside mv .;

(b) potentielle kunder, der er interesseret i tjenester i vores firma som led i markedsføringsbegivenheder og kampagner

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af øvrige personoplysninger fra kunderne.

2.10. Din ret til at bede om adgang til personlige data og beskyttelse af kunders rettigheder

Hvis du beder os om oplysninger i forbindelse med behandlingen af ​​dine personlige data, giver vi dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig uden unødig forsinkelse. For at give disse oplysninger er vi berettiget til at kræve en rimelig kompensation for de afholdte omkostninger for at give oplysningerne. Hvis du finder ud af, eller tror, ​​at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, behandler dine personlige data i strid med beskyttelsen af dit privatliv og / eller i strid med loven, især hvis dine personlige data er unøjagtige, kan du:

(a) anmode om en forklaring fra vores firma eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data

(b) anmode om afhjælpning af den defekte tilstand Du kan især anmode om korrektion eller ændring af personoplysningerne. Hvis det er nødvendigt, bliver dataene midlertidigt blokeret eller ødelagt.

Hvis vi finder din anmodning legitim, fjerner vores firma eller tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, den defekte tilstand gratis og straks.

2.11. Virksomhed som processor af personoplysninger

I visse tilfælde håndterer vores firma også klientens personlige data ved tilladelse fra en anden part (en anden administrator). Disse tilfælde omfatter f.eks. Samarbejde med Easy Software ltd., For tredjepartsprodukter eller -tjenester eller samarbejde med tredjepart. For detaljerede oplysninger er det altid nødvendigt at kontakte den særlige administrator af personlige data, medmindre vores firma er bemyndiget til at give oplysninger i den konkrete sag.

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer

Som led i kundepleje udvikler vores firma teknologier, der gør det muligt for dig at bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at bruge vores virksomheds produkter og tjenester. Disse omfatter især tjenester i forbindelse med brugen af ​​internettet, sociale netværk og forskellige mobile applikationer.

Sociale netværk. Du kan også kontakte os via forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som marketingværktøjer; Vores produkter og tjenester leveres ikke på nuværende tidspunkt via sociale netværk.

Cookies. Vi bruger også cookies, når vi leverer vores produkter og tjenester. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på brugerens computer, efter at du har lagt et websted for første gang. Disse filer letter identifikation af, hvordan de besøgende arbejder med indholdet på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at forfølge en mere venlig kommunikation med vores besøgende på internettet eller en mere effektiv markedsføring. Mere information om cookies er tilgængelig på vores hjemmeside.

2.13. principper

Disse principper er gyldige og effektive fra ___________. Den nuværende version af principperne udgives på vores selskabs hjemmeside og findes også på vores filialer.

Bilag 1 - Anvendelsesområde for behandlede personoplysninger

Identifikationsdata - disse omfatter data som navn, efternavn, dato, email, telefonnummer, arbejdsgiver eller. repræsenteret selskab for klienter, der er fysiske personer - iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-id. Andre mulige identifikationsdata omfatter for eksempel oplysninger om IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge

Kontaktdata - navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge.

I tilfælde af at du trækker en indgivet ansøgning om et produkt eller en tjeneste, behandler vi også ansøgningsudtagningsdatoen sammen med de data, der er givet før tilbagekaldelsen.

Data, der opstår som følge af opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til kontrakter - afhængigt af arten af ​​den leverede vare eller tjeneste, behandler vi oplysninger relateret til den leverede vare eller tjenesteydelse. I denne kategori behandler vi personoplysninger som kontraktperioden, ________

Personlige data, der er erhvervet i forbindelse med levering af vores produkter eller tjenester - herunder personoplysninger, der er erhvervet under vores interaktioner. Disse omfatter især:

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation

(ii) optegnelser over dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine investeringsstrategier eller dine specifikke krav, der er meddelt os.

Implementeringstjenester

1. Generelle betingelser

Hvis ikke udtrykkeligt angivet andet, leveres alle møder via en virtuel mødeløsning. Alle deltagere skal deltage individuelt og være udstyret med et headset.

Pakkenes omfang er baseret på vores bedste oplevelse. Normalt er dette et minimum af implementering. Hver implementering er imidlertid unik, og derfor er det undertiden nødvendigt med ekstra tid på grund af specifikke kunders krav. Easy Project -konsulenter kan levere en brugt tidsrapport efter anmodning.

Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet andet, leveres implementeringen på engelsk; Alle dokumenter og skriftlig dokumentation vil blive leveret på engelsk.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Nye applikationsversioner

Vi udvikler og forbedrer applikationen løbende. Nye versioner frigives i følgende cykler:

 • En ny version udgives hver tredje måned
 • Udviklingen af ​​en ny version er frosset en måned før udgivelsen, så den kan testes
 • Fejlrettelser udgives hver 14-dag

Dine forslag til applikationsudvikling vil blive implementeret i tilfælde, hvor de er gavnlige for de fleste af vores kunder og i overensstemmelse med vores produktudviklingsstrategi. Vores mål er at gøre projektstyringen lettere.

2.2. Samarbejdsproces

Vi værdsætter åben kommunikation. Vi går ind i en fælles proces med implementering af ny software i dit firma. Vi mener, at det er gavnligt for begge parter, hvis vi deler vigtige oplysninger åbent og i tide.

Kommunikationen kan udføres via email, online møder, telefonopkald og personlige møder. For en vellykket afslutning af implementeringsprocessen er gensidig kommunikation på operationelt niveau nødvendigt. Af denne grund bør hver part reagere hurtigt, når de kontaktes af modparterne. Vi kan normalt reagere inden for to arbejdsdage.

Under implementeringen samarbejder konsulenten med vores øvrige interne afdelinger. Beslutninger af spørgsmål, der ikke er direkte relateret til implementeringen, vil blive leveret til dig af vores supportteam. Hvis der er behov for en indsats på klientens server eller en anden serverrelateret høring, sendes kommunikationen til vores server support specialister. Hvis du ikke er fuldt tilfreds med arbejdet i vores supportafdelinger under implementeringen, bedes du rådgive din konsulent. Din feedback er vigtig for os.

2.3. Forudbetalt MANDAYS (MD) og rapportering af den brugte tid

Oplysningerne om antallet af forudbetalte MANDAYS kan findes i den indledende tabel i denne protokol. Implementeringen udføres normalt eksternt. Hvis du foretrækker personlige møder, er det muligt at arrangere dem på Easy Software -kontorer. Hvis du foretrækker at arrangere møder i dine lokaler, er det muligt at dække rejseudgifterne fra det forudbetalte budget (implementeringsomfanget). Rejseomkostninger faktureres muligvis også separat. Vi opkræver hele den tid, der bruges på at rejse fra / til kundens lokaler af konsulenten. Forudbetalte konsultationstimer skal bruges inden for 6 måneder fra den første kontakt med den tildelte konsulent.

Rapporterne om brugt tid sendes typisk til klienten, når ca. halvdelen af ​​implementeringen MANDAYS fra det forudbetalte budget bruges, og derefter når de sidste par timer er tilbage. En konsulent giver, separat fra tidsrapporten, et forslag til, hvordan de resterende timer skal bruges.

Implementeringen består af følgende faser. Summen af ​​den tid, der bruges på hver fase, er lig med det samlede forudbetalte budget på MANDAYS. Den laveste tidsværdi, der opkræves til kunden, er 0,25 time.

 • Indledende analyse
 • Indledende online møde
 • Konfiguration af applikationen (arbejdsindsatsen afhænger af kompleksiteten af ​​kravene til indstillingerne)
 • Kurser
 • Yderligere krav til konfigurationen
 • Understøttelse under implementering og test under implementering (e-mails, telefonopkald)

Konkret dækkes følgende aktiviteter af MANDAYS fra det forudbetalte budget:

 • Tidspunktet for den konsulent, der har arbejdet med din implementering, konfiguration af din ansøgning
 • Analyse af dine krav
 • Interne konsultationer af dine krav
 • Nødvendige konsultationer
 • Tegning forskellige scenarier om, hvordan du implementerer dine krav
 • Forberedelse og opdatering af implementeringsprotokollen
 • Implementeringsrelaterede møder og telefonopkald
 • Kurser
 • E-mail kommunikation med konsulenten
 • Organisation, planlægning og planlægning af møderne
 • Koordinering af interne afdelinger, hvis deres involvering er nødvendig (Support, serverspecialist)
 • Konsulentens tid på rejsen (medmindre det betales separat, se første afsnit)
 • Forvaltning af implementeringsprojektet
 • Hvis en vis systemadfærd rapporteres som en fejl, men i sidste ende viser sig at være korrekt, er tidspunktet for den konsulent, der tilbragte denne anmodning, også dækket af budgettet
 • Arbejde med serverspecialister på din server
 • Arbejde med serverspecialister, der håndterer dine ønsker

Følgende aktiviteter er ikke dækket af det forudbetalte budget og dermed ikke betalt af kunden:

 • Support teamets arbejde
 • Fastsættelse af mulige fejl

2.4. Forhøjelse af det forudbetalte budget

Det er kun muligt at øge budgettet for forudbetalte MANDAYS efter din bekræftelse. En forhøjelse af det forudbetalte budget er normalt nødvendig af følgende årsager:

 • Det viser sig, efter den indledende analyse, at det oprindelige estimat for implementering MANDAYS var for lavt. Konsulenten vil give dig et opdateret estimat af aktiviteter, der skal udføres, når de konkurrerer implementeringen. Denne plan viser også, hvilke aktiviteter der især har brug for mere opmærksomhed (MANDAYS) end oprindeligt estimeret
 • Hvis du ønsker at blive informeret om brugt tid oftere end i afsnit ovenfor.
 • Det er ikke muligt at implementere dine krav i standard applikationsgrænsefladen, så der er brug for en tilpasset udvikling.
 • Supporten på din server blev ikke taget i betragtning til implementeringen MANDAYS estimat, men er ikke desto mindre påkrævet.
 • Yderligere træning er påkrævet (hvilket ikke blev taget højde for det oprindelige estimat)
 • Det bliver tydeligt under implementeringsprocessen, at antallet af forudbetalte MANDAYS ikke er nok til at opfylde alle dine krav.

Prøv Easy Project i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation