en
Sprog
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Maskinoversættelse
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • ingen
 • pl
 • tr

Principper for personlig databehandling

Kære kunde, 

vi, Easy Software Group SE, (herefter også benævnt "vi" eller "vores virksomhed") informerer dig hermed om principperne og procedurerne for behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger ifm. at tilbyde, indgå, levere og vedligeholde produkter og tjenester fra de relevante virksomheder inden for vores Easy Software Group. 

Vores virksomhed, som administrerende person i henhold til § 79 i lov nr. 90/2012 Coll., om kommercielle selskaber og andelsselskaber, som ændret, er leder af Easy Software Group. Derfor er principperne og procedurerne for behandling og beskyttelse af personoplysninger, deres sikkerhed og udøvelsen af ​​dine rettigheder som registrerede fastsat ensartet for alle virksomheder, der er en del af Easy Software Group, især: 

 • Easy Software Ltd, bosat i Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien; 
 • Nem software sro, bosat kl Jugoslávských partyzánů 736 / 34, Trommeslager, 160 00 Praha 6, Tjekkiet; og  
 • Easy Software LLC, 175 Pearl St. Floors 1-3 Brooklyn, NY 11201 USA 

(i fællesskab omtalt som "Easy Software Group Companies"). 

Du kan også finde de detaljerede kontakt- og identifikationsoplysninger for Easy Software Group Companies i sidefoden på vores hjemmeside på https://www.easysoftware.com/. Vi vil med glæde besvare alle dine spørgsmål i et af vores afdelingskontorer og/eller via e-mail: info@easysoftware.com. Hvor udtrykkene "vi" eller "vores virksomhed" bruges, skal disse også fortolkes til at omfatte det relevante Easy Software Group-selskab, som du som kunde, gå ind i et retsforhold med.  

Formålet med disse principper er at give dig information om de særlige personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan give oplysningerne til, hvor du kan indhente oplysninger om dine persondata, vi behandler, eller hvad er dine individuelle rettigheder vedrørende beskyttelse af persondata. 

Læs derfor indholdet af disse principper omhyggeligt. 

1. Generelle oplysninger 

Vores virksomhed er underlagt forskellige lovbestemte forpligtelser vedrørende behandlingen af ​​klientens personoplysninger, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelsen af ​​vores kontraktlige forpligtelser eller at udøve instrukser/ordrer fra officiel myndighed. I denne forbindelse ville vi slet ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester uden at få udleveret dine personlige data. Vi behandler også personlige data om kunder ud over rammerne af vores lovbestemte forpligtelser med henblik på kundepleje og for at henvende dig med målrettede tilbud om produkter og tjenester. I nogle tilfælde har vi brug for dit forudgående samtykke til at gøre det. Hvis du beslutter dig for ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester blive begrænset eller på anden måde justeret, afhængigt af omfanget af data, vi er berettiget til at behandle. Hver klient er informeret om omfanget af begrænsninger eller justeringer. 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, alle oplysningerne heri gælder også for behandling af personoplysninger for potentielle kunder, dvs. personer, som vi er i kontakt med, men som endnu ikke har etableret et kontraktforhold, samt tidligere kunder (inden for dataopbevaringsperioderne som angivet nedenfor). Oplysningerne heri gælder også i et rimeligt omfang for behandling af andre personers personoplysninger, med hensyn til hvem virksomheden har visse forpligtelser, eller som vores virksomhed er i direkte kontakt med uden at være i et kontraktforhold (såsom repræsentanter for juridiske enheder). 

Oplysningerne heri er af generel juridisk normativ karakter, og er derfor ikke en del af nogen specifik kontrakt (medmindre andet er aftalt) og kan suppleres med detaljer relateret til et specifikt tilfælde af persondatabehandling i vores gensidige kommunikation. 

1.1. Principper for personoplysninger 

Som en del af behandlingen af ​​dine personoplysninger respekterer vi de højeste branchestandarder for beskyttelse af personoplysninger og overholder især følgende principper: 

(a) Vi behandler altid dine personoplysninger til et klart og forståeligt defineret formål, ved hjælp af definerede midler, på en defineret måde og kun i det nødvendige tidsrum med hensyn til Formålet; vi behandler kun præcise personoplysninger om klienter og sikrer, at deres behandling stemmer overens med og er nødvendig til det definerede formål; 

(b) Vi beskytter og behandler dine personlige data på en måde, der sikrer den højest mulige sikkerhed af dataene og forhindrer enhver uautoriseret eller utilsigtet adgang til klientens personlige data, deres ændring, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller andet misbrug ; 

(c) Vi informerer dig altid tydeligt om behandlingen af ​​dine personlige oplysninger og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne i forbindelse med sådan behandling samt dine øvrige beslægtede rettigheder 

(d) I vores virksomhed overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle rimeligt forventede risici; alle personer, der komme i kontakt med klientens personoplysninger er forpligtet til at behandle de oplysninger, der er indhentet i forbindelse med behandlingen af ​​sådanne oplysninger, fortrolige. 

2. Oplysninger om behandling af personoplysninger 

2.1. Oplysninger om controlleren 

Den dataansvarlige for dine personlige data er det relevante Easy Software Group-selskab, som du enten har med dig komme i kontakt med og/eller som du gå ind i retsforhold med (ie. via køb af vores licenser).  

Med hensyn til vores hjemmeside skal Easy Software Ltd., bosat på Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980, betragtes som den dataansvarlige. 

2.2. Formål og retsgrundlag for behandling 

2.2.1. Behandling af personlige data uden dit samtykke 

Dette vedrører normalt situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personlige oplysninger til os som en betingelse for at lade os give dig vores produkt eller service, eller hvor vi har ret til at behandle dine personlige data, der er erhvervet ellers.  

I henhold til loven er vi berettiget til at behandle dine personoplysninger uden dit samtykke til følgende formål, især: 

(i) overholdelse af lovbestemte oplysninger til offentlige myndigheder eller for at overholde andre relevante love og administrative eller domstolsafgørelser; 

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser; 

(iii) indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig; 

(iv) vores legitime interesse; 

(iv) beskyttelse af rettigheder og interesser beskyttet ved lov, især med hensyn til afvikling af alle og enhver tvister, især med henblik på domstol eller andre tvister. 

2.2.2. Behandling af personoplysninger med dit samtykke 

Dette vedrører især situationer, hvor du frivilligt accepterer, at vi behandler de tilvejebragte eller på anden måde erhvervede personoplysninger ud over de data, vi muligvis allerede behandler baseret på en anden juridisk titel. Disse går ud over omfanget af kerneydelsernes karakter og kan give dig bedre tjenester både i nutiden og fremtiden. Som sådan ikke at give dit samtykke kan være en grund til at forhindre vores virksomhed i at give dig med visse valgfrie kommunikationer, produkter eller tjenester. 

Baseret på dit samtykke behandler vores firma dine personlige data til følgende formål: 

(a) specifikke typer kundepleje; disse er aktiviteter, der ikke står for udførelsen af ​​en kontrakt eller en anden juridisk ramme for behandling af personoplysninger og ikke kan retfærdiggøres af vores legitime interesse, og omfatter følgende: (i) markedsundersøgelse; (ii) overvågning af klienthandlinger på vores virksomheds hjemmeside i forbindelse med de tilbudte tjenester (således vedrører dette formål ikke blot erhvervelse af information om handlinger fra besøgende på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobilapplikationer); 

(b) udbud af produkter og tjenester, som er enten (i) ikke direkte relevant for de produkter eller tjenester, der allerede tilbydes, (ii) endnu ikke leveret og/eller videresendt til tredjeparter med det formål at tilbyde produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter (normalt vores partnere, der enten deltager i leveringen af ​​tjenester , er virksomheden tilknyttet (normalt inden for strukturen af ​​Easy Software-gruppen) og/eller kan være relevant for kundernes interesser, herunder distribution af information, udbud af produkter og tjenester fra vores virksomhed og andre parter, herunder; produkt- og servicetilbud rettet mod bestemte kunder, alt via forskellige kanaler, såsom via post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og beskeder sendt til mobile enheder via et telefonnummer) eller via telefon via et websted. 

 I et vist omfang er vores virksomhed i disse tilfælde også berettiget til at tilbyde produkter og tjenester til kunder uden at indhente deres samtykke inden for deres legitime interesse eller som en del af opfyldelsen af ​​vores kontraktlige forpligtelser; hvis det er underforstået af loven, vil du i denne forbindelse blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med ethvert yderligere udbud af produkter eller tjenester. Flere detaljer findes ovenfor i disse principper. 

Derudover kan vores virksomhed også behandle dine personoplysninger baseret på specifikt samtykke til (individuelt): 

(a) brug af cookies, pixels og andre sporingsteknologier på den måde og til de formål, som er (detaljeret) beskrevet i vores cookiepolitik, som du kan finde på hver af vores respektive produktwebsteder; eller 

(B) optagelse af vores møder, opkald, og anden audio/audiovisuel kommunikation og følgende brug af sådanne optagelser internt (ie. inden for Easy Software-gruppen af ​​virksomheder) med henblik på at fremme vores kundepleje og/eller andre lovlige formål (hovedsageligt legitime interesser og opfyldelse af kontrakt). Vi kan yderligere brug af optagelserne via andre internt eller tredjepart løsninger til at automatisere vores interne processer for optimal udnyttelse af de oplysninger, du har givet til at give dig produkter og tjenester. Samtykket i henhold til dette brev omfatter personens samtykke til at optage delte skærme samt alt andet indhold, der deles på møderne, såvel som portrætterne af hver person inkluderet og deres udtryk (inkl. verbalt) og deres videre brug inden for det foregående. formål. For at undgå tvivl, hvis personen vælger at dele andre oplysninger, vil disse også blive registreret, og samtykket omfatter dem tilsvarende. Den relevante person giver også virksomheden licens til at bruge hans/hendes portræt optaget i videooptagelsen på alle måder og til at bruge indholdet af optagelsen til interne formål beskrevet ovenfor. Licensen gives for en bestemt periode af varigheden af ​​det specifikke samtykke og 12 måneder efter dets tilbagetrækning og uden nogen territoriale begrænsninger. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for nogen brug af oplysningerne registreret af faktiske udbydere af tredjepartsløsninger. Vi vil informere dig om de faktiske tredjeparter, der bruges til at levere sådanne tjenester på anmodning, da det kan ændre sig fra tid til anden.  Du kan også henvise til afsnit 2.5 nedenfor med hensyn til typen af ​​modtagere af dine data.  

2.3. Omfanget af behandlede klient personoplysninger 

Vores virksomhed behandler dine personoplysninger i et omfang, der er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi behandler især kontakt- og identifikationsdata. Detaljerede oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger om klienter er angivet i bilag 1 til disse principper. 

2.4. Personlige databehandlingsmetoder 

Metoden til, hvordan vores virksomhed behandler dine personoplysninger, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationssystemer. Du skal dog ikke være underlagt nogen automatisk beslutningstagning eller profilering.  

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af medarbejdere i vores virksomhed og, i det omfang det er nødvendigt, af tredjeparter. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart, indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten, der indeholder de samme garantier med hensyn til behandling af personoplysninger, som overholdes af vores virksomhed og/eller i det mindste garantier i overensstemmelse med dennes lovbestemte forpligtelser. 

2.5. Modtagere af personlige data 

Dine personoplysninger stilles særligt til rådighed for vores virksomheds medarbejdere i forbindelse med udførelsen af ​​deres faglige opgaver, der kræver arbejde med kunders persondata, dog altid udelukkende i et omfang, der er nødvendigt iht. særlige tilfælde og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger. 

Derudover videregives dine personoplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af ​​personoplysninger om vores virksomheds kunder, eller sådanne personoplysninger kan blive gjort tilgængelige for dem på andre grunde i overensstemmelse med lovgivningen. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart, indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten om at fastlægge behandlingen af ​​personoplysninger som allerede beskrevet ovenfor. Vores virksomhed stræber efter at opnå de samme garantier med hensyn til behandling af personoplysninger fra tredjeparter, som vores virksomhed overholder og i overensstemmelse med de relevante lovbestemte forpligtelser. Udover en sådan aftale videregiver vores virksomhed ikke dine personlige data til virksomheder beliggende i lande, der ikke giver tilstrækkelige garantier for beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.  

Du giver os hermed samtykke til følgende kategorier af tredjeparter (vores databehandlere), som vi kan videregive dine personoplysninger til inden for ovennævnte formål og hvor det er nødvendigt for korrekt levering af tjenester og/eller opfyldelse af andre formål beskrevet i disse principper:  

 • Server- og hostingudbydere; 
 • Revisorer, skatterådgivere og advokater; 
 • Udbydere af postsystemer (f.eks. Mautic); 
 • Eksterne systemudbydere (f.eks. Smartsupp); 
 • Interne systemudbydere (f.eks. Leexi.ai - https://www.leexi.ai/en/ til opkaldsoptagelser, Google for reCAPTCHA osv.); 
 • Tilknyttede virksomheder og koncerninterne (Easy Software Group) virksomheder; 
 • vores andre underleverandører, der deltager i leveringen af ​​tjenester til kunder.  

For at undgå tvivl resulterer ovenstående samtykke med typerne af databehandlere på ingen måde i alle de klientoplysninger, der overføres til alle databehandlerne. Det er et generelt samtykke at bruge visse typer databehandlere, dog udelukkende begrænset til de måder, hvor sådan brug er nødvendig for at opfylde formålene med behandlingen af ​​personoplysninger beskrevet i disse principper, ie. Virksomhedens revisorer modtager kun regnskabsoplysninger, Leexi behandler kun de relevante optagelser osv. Vi deler altid data udelukkende på behov-to-know-basis. 

I overensstemmelse med gældende lovgivning er vores virksomhed berettiget til, eller direkte, uden dit samtykke, forpligtet til at videregive dine personlige data til: 

 • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser og med henblik på fuldbyrdelse af dom; 
 • andre parter i et omfang fastsat i lovgivningen, som for tredjemand med henblik på indsamling af vores tilgodehavender hos kunder. 

2.6. Offentliggørelse af personoplysninger til udenlandske lande 

Dine personlige data behandles udelukkende i Tjekkiets område, andre stater i Den Europæiske Union og/eller andre udenlandske lande, hvor Easy Software Group-enheder er hjemmehørende (ie. USA), og som enten deler den samme standard for beskyttelse af personoplysninger som Den Tjekkiske Republik og Det Forenede Kongerige eller giver tilstrækkelige garantier for, at sådanne standarder vil blive opretholdt uanset de nationale lovbestemte forpligtelser. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af ​​kunders personlige data, videregiver kundernes personlige data til lande uden for EU, medmindre sådanne virksomheder og/eller lande giver tilstrækkelige garantier med hensyn til dine personlige data (inkl. EU-US Data Privacy Rammeprogram og andre beslutninger om tilstrækkelighed, standardkontraktklausuler og andre midler i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningerne). I så fald kan visse personoplysninger forlade EØS og blive behandlet i forskellige lande, især i Storbritannien og med hensyn til vores tredjepartsudbydere også i USA (ie. Google Analytics). 

2.7. Termen for personlig databehandling 

Vores virksomhed behandler kun kunders personlige data i det nødvendige tidsrum med hensyn til formålene med behandlingen. Fra tid til anden vurderer vi eksistensen af ​​behovet for at behandle visse personoplysninger, der kræves til et bestemt formål. Når vi opdager, at dataene ikke længere er nødvendige til nogen af ​​de formål, som de er blevet behandlet til, ødelægger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med behandling af personoplysninger har vi internt evalueret den sædvanlige anvendelsesperiode for persondata, efter udløbet af hvilken vi nøje skal vurdere behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det særlige formål. I denne forbindelse gælder det også, at personoplysninger, der behandles med det formål at: 

a) udførelse af kontrakter er behandlet i løbet af kontraktforhandlingerne med kunden; derefter kan de relevante personoplysninger bruges i op til 12 måneder inden for vores legitime interesse i at kontakte kunder, som vi var i forhandlinger med (medmindre kunden gør indsigelse); 

b) opfyldelse af kontrakter er behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter er de relevante personlige data brugbare i op til 12 måneder afhængigt af offboardingsprocessen; 

(c) legitim interesse i at deltage i forsvaret af vores egne krav samt at beskytte os mod vores klienters krav behandles i op til 3 år efter kontraktforholdets ophør for civile sager og kan øges til op til 15 år i straffesager afhængigt af forældelsesfristen; en sådan periode kan forlænges med varigheden af ​​den retlige og andre administrative procedure vedrørende sådanne krav; 

(d) udbud af produkter og tjenester, der er relevante for de produkter og/eller tjenester, der allerede anvendes af kunden, behandles i løbet af kontraktforholdets løbetid; derefter kan de relevante personoplysninger bruges i op til 24 måneder eller indtil indsigelse fra klienten er rejst, alt efter hvad der er tidligere; hvis personlige data videregives til os af tredjeparter, er behandlingsperioden defineret af tredjeparterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og juridisk titel opnået af tredjeparten; 

(e) udbud af produkter og tjenester, der ikke er direkte relevante for de produkter og/eller tjenester, der allerede er brugt af kunden, behandles i det relevante samtykkes varighed, normalt i op til 2 år eller indtil tilbagekaldelse af samtykket, alt efter hvad der er tidligere; 

(f) optagelse af opkald, møder og anden kommunikation behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter er de relevante personlige data brugbare i op til 6 måneder eller indtil dataene er pseudonymiseret og aggregeret eller anonymiseret;  

g) kunde hvilken behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; derefter, de relevante personoplysninger normalt kan bruges til op til 12 måneder; 

h) overholdelse af arkiveringsforpligtelser er behandles i en varighed på op til 10 år afhængigt af de juridiske forpligtelser for det relevante Easy Software Group-selskab.  

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke 

I disse principper forsøgte vi at forklare, hvorfor vi har brug for dine personlige data, og at vi til visse formål kun må behandle dem med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give samtykke til vores virksomhed til at behandle dine personoplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette tidspunkt vil vi gerne minde dig om, at vi også er berettiget til at behandle personoplysninger til bestemte formål uden dit samtykke (som allerede beskrevet ovenfor). Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi afbryde behandlingen af ​​de relevante personoplysninger til formål, der kræver det relevante samtykke; dog kan vi være berettiget til eller endda forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, bedes du henvise til et af vores afdelingskontorer, sende os et brev til en af ​​Easy Software Group-virksomhederne eller kontakte os via e-mail: info@easysoftware.com eller via formularen på Easy Software Groups websider. 

2.9. Kilder til personoplysninger 

Vi indhenter personlige data fra kunder især fra: 

(a) kunderne, direkte, såsom ved indgåelse af kontrakter relateret til virksomhedens leverede produkter eller tjenester, og/eller indirekte, såsom under brugen af ​​virksomhedens produkter eller tjenester af kunderne, eller som en del af information om Selskabets produkter og tjenester tilgængelige for kunderne, såsom gennem Selskabets hjemmeside, etc.; 

(b) potentielle kunder, der er interesseret i tjenester i vores firma som led i markedsføringsbegivenheder og kampagner 

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af andre personlige data om klienterne, ie. under leveringen af ​​tjenester fra vores egne interne systemer og værktøjer til formål beskrevet ovenfor. 

2.10. Din ret til at bede om adgang til personlige data og beskyttelse af kunders rettigheder 

Hvis du beder os om oplysninger i forbindelse med behandlingen af ​​dine personoplysninger, vil vi uden unødig forsinkelse give dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig. Vi er berettiget til at kræve en rimelig kompensation svarende til afholdte udgifter med henblik på at give sådanne oplysninger. Hvis du finder ud af eller tror, ​​at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​dine personoplysninger, gør det i strid med beskyttelsen af ​​dit privatliv og/eller i strid med lovgivningen, især hvis dine personoplysninger er unøjagtige , du kan: 

(a) anmode om en forklaring fra vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data; 

(b) anmode om afhjælpning af den defekte tilstand Du kan især anmode om korrektion eller ændring af personoplysningerne. Hvis det er nødvendigt, bliver dataene midlertidigt blokeret eller ødelagt. 

Hvis vi finder din anmodning legitim, vil vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, fjerne den defekte tilstand gratis og uden unødig forsinkelse. 

2.11. Virksomhed som processor af personoplysninger 

I visse tilfælde håndterer vores virksomhed også kundens personlige data efter tilladelse fra en anden part (en anden dataansvarlig). For detaljeret information er det altid nødvendigt at kontakte særlige data dataansvarlig for personoplysninger, medmindre vores virksomhed er autoriseret til at give oplysninger i særlige tilfælde. 

Endnu vigtigere er det, at vores virksomhed fungerer som databehandler efter tilladelse fra dig, vores kunder, hvor sådanne kunder giver vores virksomhed enhver information vedrørende tredjeparter, der ikke er i et kontraktforhold med vores virksomhed, typisk slutbrugere og kunder hos vores kunder. samt enhver af deres medarbejdere og underleverandører, der får adgang til vores produkter og/eller tjenester. I sådanne tilfælde er vores klient fuldt ud ansvarlig (og som følge heraf ansvarlig) for, at alle de data, der leveres til vores virksomhed, er lovligt indhentet og behandlet, at de juridiske formål med deres behandling og deres overførsel til vores virksomhed er opfyldt, og at eventuelle andre forpligtelser relevante for vores virksomheds klients behandling af personoplysninger bliver opfyldt. Du skal holde vores virksomhed skadesløs fra og imod alle rimelige krav, tab, skader, skader, gebyrer, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med udførelsen (eller mangel på) dine pligter og forpligtelser , hvor sådanne krav skyldes misligholdelse, uagtsomhed eller forsætlige eller forsætlige handlinger eller undladelser fra din side med hensyn til behandlingen af ​​personoplysninger, der er givet til vores virksomhed. 

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer 

Kundeservice. Som en del af kundeplejen udvikler vores virksomhed teknologier, så du kan bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at få adgang til og bruge virksomhedens produkter og tjenester. Især disse omfatter tjenester relateret til brugen af ​​internettet, sociale netværk og forskellige mobilapplikationer. 

Sociale netværk. Du kan også henvende dig til os gennem forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som marketingværktøjer; vores produkter og tjenester leveres ikke via sociale netværk i øjeblikket. Hvis de sociale netværk bruges, skal du rådes til at tjekke deres respektive privatlivsindstillinger og politikker for at informere dig selv om dit privatliv og relevante rettigheder garanteret af deres operatører og/eller udbydere. Vi garanterer ikke, og vi skal heller ikke være ansvarlige eller ansvarlige for den databehandling, der foregår uafhængigt af de relevante sociale netværk. Medmindre det er nødvendigt til andre relevante formål, f.eks. opfyldelse af en kontrakt med dig, gemmer vi ikke sådan kommunikation andre steder (uden for de sociale netværkskonti).  

Cookies. Vi gemmer ikke cookies på din computer (med undtagelse af rent funktionelle cookies) uden dit forudgående samtykke. Du kan lære mere om cookies i en Cookiepolitik findes på hvert relevant produktwebsted. 

2.13. principper 

Disse principper er gyldige og effektive pr 1.8.2024. Den nuværende version af Principper er offentliggjort på vores virksomheds hjemmeside og er også tilgængelig på vores afdelingskontorer. 

Den officielle version af disse principper er udarbejdet på engelsk og skal betragtes som den eneste bindende version. Eventuelle versioner af disse principper, der er oversat til andre sprog, leveres udelukkende til brugerens bekvemmelighed gennem maskinoversættelse og har ingen juridisk vægt. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den engelske version og enhver oversat version, har den engelske version forrang i alle forhold. 

Bilag 1 - Anvendelsesområde for behandlede personoplysninger 

Identifikationsdata – disse omfatter data som navn, efternavn, dato, e-mail, telefonnummer, arbejdsgiver eller. repræsenteret virksomhed; for kunder, der er fysiske personer – iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-id. Andre mulige identifikationsdata omfatter f.eks. oplysninger om IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge. 

Kontaktdata – navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen på den brugte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge. 

Systemdata – systemlogfiler og andre tekniske, normalt pseudonymiserede, data, der gemmes automatisk af vores systemer eller af CDN og hostingudbydere for at beskytte os mod potentielle angreb.  

Optagelse af data – navn, efternavn, kaldenavne, konto-id'er (relateret til mødetype/opkaldstype) samt andre data, der deles på de møder/opkald, hvorfra optagelsen blev taget. Vi behandler også optagelsens metadata til privatlivsformål. 

Kommunikationsdata – enhver yderligere information videregivet til os under kommunikationen relateret til ethvert af formålene beskrevet i disse principper. 

I tilfælde af at du trækker en indsendt ansøgning om et produkt eller en tjeneste tilbage, behandler vi også ansøgningens tilbagetrækningsdato sammen med de data, der er angivet før tilbagetrækningen. 

Data, der opstår som følge af opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til kontrakter – afhængigt af arten af ​​det leverede produkt eller den leverede service behandler vi oplysninger relateret til det leverede produkt eller service. I denne kategori behandler vi personoplysninger, såsom vilkårene i kontrakten, identifikationsdata for det relevante personale og andre personlige data, der er erhvervet under vores interaktioner. Især disse omfatte: 

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation; 

(ii) registreringer af dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine strategier eller dine specifikke krav, der er oplyst til os. 


Forrige version:

Principper for behandling af personoplysninger (før 2024)

Prøv Easy Project i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation